Optimizam povodom položaja šaha u novom Zakonu o sportu

Održana je Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, u organizaciji Ministarstva sporta i mladih.

U ime Šahovskog saveza Crne Gore, diskusiju je imao Mitar Đukanović, koji je prisutne upoznao sa upućenim predlogom ŠSCG.

Šahovski savez Crne Gore je predložio da se šahu dodjeli ravnopravan status i omogući ostvarivanje prava, kao kod svih sportova koji su priznati od strane MOK-a i nalaze se na programu Olimpijskih igara.

To podrazmijeva:

  1. Jednak tretman državnih organa prema Šahovskom savezu Crne Gore u sufinansiranju rada sa ostalim savezima iz olimpijskih sportova.
  2. Jednak tretman lokalnih organa (opštine) prema šahovskim klubovima u sufinansiranju rada sa ostalim klubovima iz olimpijskih sportova.
  3. Ravnopravno rangiranje postignutih rezultata u šahu sa rezultatima iz drugih olimpijskih sportova (premije, nacionalna priznanja, status vrhunskog sportiste itd).

Đukanović je naveo loš položaj šaha, koji je rezultirao umanjenjem naknada trojici crnogorskih šahista (Božidaru Ivanoviću, Dragiši Blagojeviću i Milanu Ivanoviću) posebno navodeći da jedan od tri svjetska prvaka u sportskoj istoriji Crne Gore, Predrag Nikač ne može da ostvari pravo na naknadu i status vrhunskog sportiste.

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević je u odgovoru na diskusiju naveo da je trenutni položaj šaha neprihvatljiv, te da je obaveza da se to ispravi novim Zakonom o sportu, a da je Ministarstvo pokazalo otvorenost za rešavanjem tog pitanja, pokazujući odgovoran odnos prema ministarstvu.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, takođe je konstatovao potrebu promjene statusa šaha u našem zakonodavnom okviru, navodeći da je neprihvatljivo da vrhunski rezultati šahista budu marginalizovani.

Predsjednik Savjeta za sport, legendarni Miodrag Perunović iznio je dva predloga Savjeta za promjene Zakona. Prvi se ticao promjene statusa šaha i ispravljanja nepravde prema šahistima.

Crnogorski šahisti i crnogorski šah imaju razloga za optimizam, pogotovo imajući u vidi podršku koju su iskazali: ministar Vasilije Lalošević, predsjednik COK-a Dušana Simonovića i predsjednika Savjeta za sport Miodraga Perunovića.

Javnoj raspravi je osim Đukanovića, prisustvovao i predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore, Jovan Milović, te počasni predsjednik ŠSCG i bard crnogorskog šaha, velemajstor Božidar Bonja Ivanović. Raspravi su prisustvali i velemajstor Nikola Đukić, velemajstor Dragiša Blagojević i njegova supruga Lidija.