U ime glavnog grada ucesnike je pozdraviola Nela Savković Vukčević

U ime glavnog grada ucesnike je pozdraviola Nela Savković Vukčević