Gorana Macanovic, izvrsni direktor saveza slijepih CG

Gorana Macanovic, izvrsni direktor saveza slijepih CG