OMLADINSKO PRVENSTVO CRNE GORE 2022

Prijavljeni igrači

Omladinsko prvenstvo Crne Gore za 2022. godinu u muškoj i ženskoj konkurenciji održaće se od 24-28.08. 2022. godine u Podgorici. Takmičenje će se održati u Multimedijalnoj sali univerzitetskog sportskog centra.

Pravo igranja imaju svi igrači registrovani kod ŠSCG (uplaćena registraciona taksa od 10 EUR) koji su rođeni 01.01.2002. godine i mlađi.

Prijave vršiti slanjem popunjenog registracionog obrasca na email ŠSCG: sahcgregistracija@gmail.com najkasnije do 22.08.2022. godine. Igrači koji nisu registrovani obavezni su do navedenog roka uz obrazac dostaviti i dokaz o uplati registracione takse u iznosu od 10 EUR na račun ŠSCG: 530-53794-39 NLB Banka