U ime SSCG ucesnike je pozdravio Predrag Markovic

U ime SSCG ucesnike je pozdravio Predrag Markovic