ODRŽANA XV LIGA OSNOVNIH ŠKOLA PODGORICE U ŠAHU

Osnovna škola ‘’Štampar Makarije’’ sa osvojenih 18 meč poena ubjedljivo je pobijedila na  XV -oj Ligi osnovnih škola Podgorice u šahu prekinuvši višegodišnju dominaciju  OŠ ‘’Oktoih’’ koja se ove godine morala zadovoljiti trecim mjestom sa 13 meč poena. Drugo mjesto je zauzela OŠ ‘’Marko Miljanov’’ sa 14 meč  poena.

Ove godine ligu je u odličnim uslovima biblioteke ‘’Radosav Ljumović’’ u pravoj šahovskoj atmosferi odigralo 10 podgoričkih osnovnih škola čije ekipe su vodili njihovi nastavnici. Svaka škola je nastupila sa četiri igrača i dvije reserve. Igralo se po tempu od deset minuta po igraču po Bergerovom sistemu (svak sa svakim ).

Takmičenje je uspješno sudio  Željko Miljanić, FIDE sudija uz tehničku podršku Milana Radonjića.

                                POREDAK

  1. OŠ  ‘’Štampar Makarije’’   18 meč poena (30 poena)
  2. OŠ  ’Marko Miljanov’’       14 meč poena (23,5 poena)

   3. OŠ  ‘’Oktoih’’                        13 meč poena (28 poena)                                           

   4.OŠ  ‘’Maksim Gorki’’              13 meč poena (24,5 poena)

   5. OŠ  ‘’M.M. Burzan’’              10 meč poena (22 poena)

     6. OŠ ‘’Vladimir Nazor’’           9 MP (15,5 poena)

  1. OŠ  ‘’21 MAJ’’                       5 MP (11 poena)
  2. OŠ  ‘’Sutjeska’’                      4 MP (12,5) poena)
  3. OŠ ‘’Savo Pejanović’’           3 MP (9 poena)

  10. OŠ  ‘’Pavle Rovinski’’           1 MP (4 poena)

               NAJBOLJI  TAKMIČARI PO  TABLAMA :

I  TABLA  – JOVAN  KOVAČEVIĆ (OŠ ‘’Št. Makarije’’)  8,5 poena iz 9 odigranih partija

II  TABLA  – MATEJA  POPOVIĆ (OŠ ‘’Št. Makarije’’) 9 poena iz 9 odigranih partija

III  TABLA  – IVA VUČKOVIĆ  (OŠ ‘’Oktoih‘’) 9 poena iz 9 odigranih partija

IV  TABLA  – KSENIJA KANKARAŠ  (OŠ ‘’Maksim Gorki’’) 7,5 poena iz 9 odigranih partija

Najboljima će biti uručene medalje i šahovska literatura na zajedničkom proglašenju pobjednika nakon završetka Lige osnovnih škola Podgorice u svim  sportovima.

Inače, ovo lijepo i kvalitetno takmičenje već petnaest godina organizuju Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada i šahovski klub ‘’Dijagonale’’.

Kroz ovo takmičenje je prošla čitava plejada državnih prvaka a bilo ih je u velikom broju i na ovogodišnjem takmičenju.

Direktorica Lige                                                      

RADMILA  MILOŠEVIĆ

( ŠK Dijagonale)