Predavanja su pažljivo praćena

Predavanja su pažljivo praćena