Obavještenje – sajt i Facebook stranica

Kako bi u narednom periodu imali funkcionalan sajt i nastavili sa aktivnostima na Facebook stranici, molimo vas da buduće: informacije, obavještenja, najave i izvještaje sa turnira šaljete na mejl:

Mitar.sscg@gmail.com