Obavještenje – Novi termin Premijer lige i Kupa

Kalendar takmičenja ŠSCG za 2022. godinu pravljen je prema obavezama reprezentacije u 2022. godini i Olimpijadi u Moskvi. Uzevši u obzir novonastalu situaciju u kojoj je Olimpijada odložena i najvjerovatnije potpuno otkazana u direktnoj komununikaciji sa klubovima došli smo do zaključka da je bolje da se promijene postojeći termini Premijer lige i Ekipnog kupa Crne Gore.

Novi termini su: 

– Ekipni Kup Crne Gore, 20-23. maj 2022. godine 

– Premijer liga i ženska liga, 9-16. jul 2022. godine