Obavještenje

Obavještavamo klubove i ostala lica da je novi žiro račun Šahovskog saveza Crne Gore 530-53794-39 otvoren kod NLB banke i na isti će se ubuduće isključivo vršiti sve vrste uplata.