OBAVJEŠTENJE

Poštovani šahovski prijatelji,

 

Kao što je ranije najavljeno, Šahovski savez Crne Gore dobio je  novi domen i e-mail adrese.

Novi domen je još uvijek u testnoj fazi pa će još neko vrijeme biti aktivna oba domena.

 

Molimo Vas da koristite novi domen i adrese.

Nove adrese su:

 

 

Maja Ljumović, v.d administratora