MEĐUNARODNI KAMP ZA MLADE – SPISAK PIONIRA KOJI SU OSTVARILI PRAVO UČEŠĆA

Spisak pionirki i pionira koji su ostvarili pravo na besplatan smještaj:

Pionirke:

 1. Sofija Milović
 2. Katarina Đukić
 3. Nastasija Roganović
 4. Marija Bajić
 5. Anja Aćimić
 6. Dunja Đuranović
 7. Nađa Zloković
 8. Dafina Dakić
 9. Jana Šćekić
 10. Iva Vujović

Pioniri:

 1. Gorazd Laušević
 2. Mihailo Pušara
 3. Ilija Milović
 4. Nikša Dragićević
 5. Radovan Milović
 6. Luka Drašler
 7. Miloš Svrkota
 8. Matan Vujović
 9. Toman Perić
 10. Aleksa Radulović