KUP CRNE GORE, 20.-23. MAJ, HERCEG NOVI

RASPIS

ORGANIZATOR: Šahovski savez Crne Gore (ŠSCG) u saradnji sa ŠK “Herceg Novi”

POKROVITELJ: Ministarstvo Sporta Crne Gore

PROPOZICIJE TAKMIČENJA: Šahovski savez Crne Gore organizuje Ekipni kup Crne Gore u šahu od 20-23. maja 2022. godine u Herceg Novom, u Igalu Hotel “Lighthouse”.

PRAVO NASTUPA: Pravo učešća u Ekipnom Kupu Crne Gore imaju svi šahovski klubovi registrovani kod ŠSCG za 2022. godinu. Svi klubovi moraju platiti registracionu taksu za 2022. godinu prije početka takmičenja.

POMOĆ ŠSCG: Da bi podigao značaj Ekipnog kupa i motivisao klubove da učestvuju na ovom, našem nekada najatraktivnijem takmičenju, Šahovski savez Crne Gore je donio odluku da i ove godine finansijski pomogne nastup klubova. Sve klubove koji se prijave u predviđenom roku i budu učestvovali na Ekipnom kupu Šahovski savez Crne Gore će pomoći sa 100,00 EUR. Ukoliko klubovi imaju dugovanja prema ŠSCG po bilo kom osnovu, za ovaj iznos će se umanjiti navedeni dug.

ROK ZA PRIJAVE: Prijave za učešće podnose se u pisanoj formi uz prijavu osnovnog sastava na e‐mail adresu Šahovskog saveza Crne Gore: sahcgregistracija@gmail.com najkasnije do 13. maja 2022. godine.

SATNICA TAKMIČENJA:

Svečano otvaranje 20.05.2022. godine 16:00 ćasova

 1. kolo 20.05.2022. godine 16:30 časova
 2. kolo 21.05.2022. godine 10:00 časova
 3. kolo 21.05.2022. godine 16:30 časova
  Skupšina ŠSCG 22.05.2022. godine 11:00 časova
 4. kolo 22.05.2022. godine 16:30 časova
 5. kolo 23.05.2022. godine 10:00 časova

Ceremonija svečanog zatvaranja obaviće se 15 minuta nakon završetka poslednjeg kola.

Članovi tri prvoplasirane ekipe dužni su prisustvovati ceremoniji zatvaranja.

TEMPO IGRE I SISTEM TAKMIČENJA: Takmičenje se igra se po švajcarskom sistemu u 5 kola. Tempo igre je 90 minuta po igraču za cijelu partiju uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog. Za takmičenje važe pravila igre FIDE, turnir će se rejtingovati. Primjenjivaće se odluka Skupštine ŠSCG iz juna 2020. godine da se za pobjedu u meču dodjeljuju tri boda a za neriješen rezultat u meču jedan bod.

SASTAV EKIPA: Ekipni kup se igra na 4 table uz 4 rezerve tako da osnovni sastav čini 8 igrača. Osnovni sastavi se mogu prijaviti po titulama, rejtingu ili po slobodnom izboru. Za Ekipni kup klubovi mogu prijaviti u osnovnom sastavu više stranih igrača ali u jednom meču može nastupit samo jedan strani igrač. Strani igrači se moraju prijaviti do 13. maja 2022. godine. Na takmičenju ne mogu nastupati igrači sa dvojnom registracijom. Klubovi u osnovnom sastavu mogu prijaviti samo igrače koji su platitili registracionu taksu za 2022. godinu (10 EUR po igraču). Ovo važi i za strane igrače. Igrači koji nijesu platitili registracionu taksu ili imaju pojedinačni dug prema ŠSCG u momentu prijave osnovnog sastava smatraće se kao neprijavljeni i ne mogu nastupiti na takmičenju.

Uplate taksi vršiti na račun na račun ŠSCG: 530-53794-39 NLB Banka

TEHNIČKA KONFERENCIJA: Održaće se uz obavezno prisustvo kapitena svih ekipa 20. maja 2022. u Sali za igru sa početkom u 11:00 časova. Svi detalji vezani za takmičenje koji se na ovom sastanku saopšte kapitenima smatra se da su saopšteni svim igračima ekipa.

NAGRADE: Pobjednička ekipa dobija pehar a tri prvoplasirane ekipe medalje.

SMJEŠTAJ I REZERVACIJE: Smještaj je obezbijeđen u Hotelu “Lighthouse” u Herceg Novom po sledećim cijenama:

 • Puni pansion u dvokrevetnim i sobama 23,00 €
 • Puni pansion u jednokrevetnim sobama 29,00 €
  Uplate za smještaj učesnika vršiti na račun: Lighthouse of Montenegro 520-4310-46
  email: jovan.micunovic78@gmail.com
 • Rezervacije smještaja sa strukturom soba slati na email adresu ŠSCG: sahcgregistracija@gmail.com najkasnije do 13. maja 2022. godine.
 • Posle ovog roka ŠSCG ne garantuje smještaj u hotelu.
 • SKUPŠTINA ŠSCG: Za vrijeme Ekipnog kupa 22. maja održaće se Skupština ŠSCG za 2022. godinu. Svim delegatima koji mejlom potvrde svoje učešće na skupštini do 13. maja godine ŠSCG će obezbjediti besplatan dvodnevni boravak na Ekipnom kupu.

NAPOMENA: Svi detalji koji nijesu obuhvaćeni ovim Raspisom biće regulisani turnirskim
Pravilnikom. Organizator zadržava pravo da usled nepredviđenih okolnosti promjeni Raspis
takmičenja.

KONTAKT I INFORMACIJE O TURNIRU:
Igor Vujačić tel. 067 237 360
email: sahcgregistracija@gmail.com