Kandidatura Angeline Vuković za predsjednicu ŠSCG

Izjava o prihvatanju kandidature »»»
Predlog sastava Upravnog odbora »»»
Nacrt finansijskog plana »»»
Program rada saveza »»»