FIDE Trenerska komisija (TRG) FIDE Seminar za trenere – Budva 2017

1. Cilj: Obrazovanje i sertifikacija šahovskih trenera i instruktora na internacionalnom nivou. Ova Diploma FIDE Seminara za trenere za FIDE trenere je odobrena od strane FIDE i FIDE Trenerske komisije. Seminar je ko-organizovan od strane FIDE, Evropske Šahovske Unije (ECU), FIDE Trenerske komisije (TRG) i Šahovskog Saveza Crne Gore (MCF).

2. Datumi: jun-13. jun 2017.

3. Lokacija: Budva, Crna Gora

4. Učesnici –  Kvalifikacija  / Potrebne profesionalne vještine:

 

1.2.2. FIDE Trener (FT)

 

1.2.2.1. Cilj – Misija:

 1. a. Upoznavanje učenika sa važnim aspektima šaha, kao što je koncept priprema za takmičarski uspjeh. Ovo je neophodno polaznicima koji teže da dostignu visoki nivo igre ili takmičarske uspjehe u svim oblicima.

 

1.2.2.2. Kvalifikacija  / Potrebne profesionalne vještine:

 1. U skladu sa odgovarajućim evaluacionim tabelama.

 

1.2.2.3.Dodjela titule:

 1. Uspješim učestvovanjem u seminaru.
 2. Polaznici odbijeni za FST titulu ali koji ostvare potrebnu normu za ovu titulu.

 

1.2.3. FIDE Instruktor (FI)

 

1.2.3.1. Cilj – Misija:

 1. Naučiti učenika teoriju središnjice i završnice. Polaznik će raditi blisko sa mentorom na kreiranju personalizovanog repertoara otvaranja, koji će takodje obogatiti novim idejama..
 1. Podići kompetitivni standard mladih igrača sa nacionalnog na internacionalni nivo.

 

1.2.3.2.  Kvalifikacija  / Potrebne profesionalne vještine:

 1. U skladu sa odgovarajućim evaluacionim tabelama.

1.2.3.3. Dodjela titule:

 1. Uspješim učestvovanjem u seminaru.

 

1.2.4.Nacionalni Instruktor (NI)

 

1.2.4.1. Cilj – Misija:

 1. Podizanje nivoa kompetitivnog šaha na nacionalni nivo.
 2. Treniranje igrača sa rejtingom do 1700.
 3. Školski učitelj.

 

1.2.4.2.  Kvalifikacija  / Potrebne profesionalne vještine:

 1. U skladu sa odgovarajućim evaluacionim tabelama.

 

1.2.4.3. Dodjela titule:

 1. Uspješim učestvovanjem u seminaru.

 

1.2.5. Razvojni instruktor (DI)

 

1.2.5.1. Cilj – Misija:

 1. Širiti ljubav prema šahu medju djecom i metodično ih podizati na takmičarski nivo.
 2. b. Instruktor za početnike, igrače osnovnog, srednjeg i rekreacionog nivoa.
 3. Školski učitelj.

 

1.2.5.2.  Kvalifikacija  / Potrebne profesionalne vještine:

 1. U skladu sa odgovarajućim evaluacionim tabelama.

1.2.5.3. Dodjela titule:

 1. Uspješim učestvovanjem u seminaru.

 

1.2.6. Evaluacione tablice

 

1.2.6.1.  Najveći  FIDE  ili  nacionalni  rejting (snaga).

Utiče na 20% finalne titule:

 

 

Rejting           Poeni
0-1100 0 x 20 =     0
1101-1250 1 x 20 =   20
1251-1400 2 x 20 =   40
1401-1550 3 x 20 =   60
1551-1700 4 x 20 =   80
1701-1850 5 x 20 = 100
1851-2000 6 x 20 = 120
2001-2150 7 x 20 = 140
2151-2300 8 x 20 = 160
2301-2450 9 x 20 = 180
2451-2900 10 x 20 = 200

 

 

 

Rang           Poeni
0 0 x 10 =     0
1 1 x 10 =   10
2 2 x 10 =   20
3 3 x 10 =   30
4 4 x 10 =   40
5 5 x 10 =   50
6 6 x 10 =   60
7 7 x 10 =   70
8 8 x 10 =   80
9 9 x 10 =   90
10 10 x 10 = 100

 

1.2.6.4.  Bibliografija  – Obajvljeni radovi. Evaluirano od strane predavača. Utiče na 10% finalne titule:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.2. FIDE titule. Evaluirano od strane predavača. Utiče na 10% finalne titule:

       Rang           Poeni
0 0 x 10 =     0
1 1 x 10 =   10
2 2 x 10 =   20
3 3 x 10 =   30
4 4 x 10 =   40
5 5 x 10 =   50
6 6 x 10 =   60
7 7 x 10 =   70
8 8 x 10 =   80
9 9 x 10 =   90
10 10 x 10 = 100

 

 

 

1.2.6.5. Iskustvo notirano u CV-u.  Utiče na 20% finalne titule:

Godine         Poeni
1 0 x 20 =     0
2 1 x 20 =   20
3 2 x 20 =   40
4 3 x 20 =   60
5 4 x 20 =   80
6 5 x 20 = 100
7 6 x 20 = 120
8 7 x 20 = 140
9 8 x 20 = 160
10 9 x 20 = 180
+10 10 x 20 = 200

 

 

 

 

1.2.6.3. Prisustvo. Evaluirano od strane predavača. Utiče na 10% finalne titule:

Rang         Poeni
0 0 x 10 =     0
1 1 x 10 =   10
2 2 x 10 =   20
3 3 x 10 =   30
4 4 x 10 =   40
5 5 x 10 =   50
6 6 x 10 =   60
7 7 x 10 =   70
8 8 x 10 =   80
9 9 x 10 =   90
10 10 x 10 = 100

 

 

 

1.2.6.6. Pismeni ispiti. Utiče na 20% finalne titule. Za ispit od 30 pitanja učinak je podijeljen sa 3 i pomnožen sa 30. Za ispit od 15 pitanja učinak je podijeljen sa 3 i pomnožen sa 30 Brojevi se zaokružuju.

 

1.2.6.7.  Na osnovu svih navedenih kriterijuma i poena u evaluacionim tablicama, titule se dodjeljuju na sljedeći način:

 

 

Poeni Titula
1000-800 FT
799-600 FI
599-400 NI
399-200 DI
199-0 No title

 

 1. 5. Broj polaznika: Maksimum 25 polaznika po principu ranijeg vremena prijave.

 

6.Raspored seminara:

Nedjelja            11.jun                 16:00-21:00

Ponedjeljak       12.jun                 16:00-21:00

Utorak              13.jun                 16:00-21:00

 

 1. 7. Predavanja/Vježbe: TSeminar će ukupno trajati 15 sati. Predavanja će biti održana na engleskom jeziku i sat predavanja traje 45 minuta. Na predavanju će biti korišćeni projektor i mikrofon.

 

 1. Trener Sertifikat / Diploma:

 

1.3. Procedure / Finansije:

 1. a. Nakon uspješnog završetka seminara, svaki učesnik dobiće sertifikat o prisustvu

potpisan od strane predavača ili vodećih ličnosti seminara.

 1. b. Nakon detaljnog izvještaja podnesenog od strane predavača komisiji TRG, komisija će podnijeti aplikacije za titule /predlog FIDE za odobrenje od strane zvaničnog tijela (PB, EB ili GA).
 2. FNakon odobrenja, trener će od strane FIDE dobiti zvaničnu diploma i značku sa fotografijom i validnošću licence, ako su sljedeći uslovi ispunjeni:

c1.  Potrebni kriterijumi   (kvalifikacija)  za svaku titulu kako je gore navedeno.

c2. Diploma  uspješnog učestvovanja u FIDE seminaru za trenere (osim za FST).

c3. Pismeni ispiti (osim za FST).                  c4. Uplata FIDE taksi (učešće i titule) prema sljedećoj tabeli:

 

 

Dodijeljena titula Dodjela titule(jednovremena) Licenca (validna 4 godine)
FIDE Trener 200 eura 120 eura
FIDE Instruktor 100 eura 60 eura
Nacionalni Instruktor 50 eura 30 eura
Razvojni Instruktor 50 eura 30 eura

 

 1. FIDE taksa za učešće u seminaru je 100 eura i mora biti plaćena organizujućoj federaciji, ko-organizatoru seminara. Organizujućoj federaciji, ko-organizatoru seminara biće naplaćena cjelokupna suma taksi za učešće od strane FIDE. U posebnim uslovima, ova taksa može da varira u iznosu od 0-100 eura.
 2. IPolazniku je dozvoljeno da plati taksu za titulu unaprijed organizujućoj federaciji, ko-organizatoru seminara direktno. U tom slučaju on/ona mora pismeno izvijestiti FIDE o ovom postupktu. U slučaju da njegova/njena titula ne bude odobrena od strane FIDE, taksa ne podliježe refundaciji.
 3. ATrener sa titulom mora uplatiti Taksu za licencu nakon 2 kalendarske godine od vremena dodjele titule. Svaka licenca validna je 4 godine. Bivši prvaci svijeta i FST sa direktnim odobrenjem iz 2004 (osnivači) su izuzetak od ovih pravila o licenci. U slučaju neuspjeha plaćanja taksi licence dolazi do suspenzije sa liste FIDE trenera.

 

 

 1. Engleski je zvanilni jezik izmedju TRG, federacija i trenera.
 2. Igrači sa VM i IM titulom ne moraju pohadajti seminar, i biće im dodijeljena najniža titula zajedno sa cjelokupnom TRG literaturom (opcionalno).

 

 1. Troškovi: Troškovi puta i smještaja biće na teretu federacije ili kluba koji šalje polaznika, ili samog polaznika. Taksa učešća je 100 eura, i to je jedina FIDE taksa, s obzirom da je seminar koorganizovan od strane FIDE, TRG i MCF, u toku godišnjeg TRG sastanka. Svo posluženje u tokuz seminara, pristup Internetu, materijal i ispiti biće besplatni. Odgovarajuća knjiga (TRG Syllabus-pdf) koja sadrži sva predavanja biće distribuirana besplatno medju registrovanim učesnicima.

 

 1. Prijava: Rok za prijave / uplatu je 10.jun 2017.

 

 1. 1 Smještaj:  U skladu sa specijalnim uslovima od strane organizatora.
 2. Predavači: Program će voditi GM/FST Adrian Mikhalchishin, GM/FST  Efstratios  Grivas,  GM/FST  Uwe
  Boensch, IM/FST Jovan Petronic and GM/FST  Arshak  Petrosian.  Predavanja su pripremljena od strane TRG članova.
 3. 13. Plan seminara: Detaljni plan seminara je sljedeći:

 

 

 

Dan 1

Grivas

 

Grivas

 

 

Petronic

 

 

Petronic

 

Petronic

16:00-16:45

 

17:00-17:45

 

 

18:00-18:45

 

 

19:15-20:00

 

20:15-21:00

FIDE Trainers’ Commission (TRG)

 

TRG – A Look at the Past

Trainers’ Ranking / FIDE Regulations

 

Physical and Psychological Factors

Nutritional Practices of Chess Grandmasters

 

Differences Between Boys and Girls in Chess

 

Chess Literature

Trainers’ Common Mistakes

 

Dan 2

Mikhalchishin

 

 

 

 

Mikhalchishin

 

 

Mikhalchishin

 

 

Boensch

 

Boensch

16:00-16:45

 

 

 

 

17:00-17:45

 

 

18:00-18:45

 

 

19:15-20:00

 

20:15-21:00

Getting to Know Ourselves Building a Repertoire Middlegame & Endgame Theory

 

The Role of Classics

Working with Classical Games

 

Chess Intuition

Technique of Analysis

 

Basic / Typical Plans

 

Bishop vs Knight / Knight vs Bishop

 

Dan 3

Boensch Petrosian Petrosian Petrosian

 

Grivas

16:00-16:45

 

17:00-17:45

 

18:00-18:45

 

19:15-20:00

 

 

20:15-21:00

Attacking the King

 

Open File / Semi-Open File

 

Outpost

 

The Golden Rules of the Endgame

How to Think in Endgames

 

Examinations – Awards of the Certificates

 

 1. Informacije/Registracija: Montenegro Chess Federation (MCF):

 

Info-Uplate          MCF General Secretary Boro Miljanic – office@sahcg.me

Registracija         TRG Secretary Mr. Efstratios Grivas – grivasefs@yahoo.co.uk