FIDE SEMINARA ZA ŠAHOVSKE SUDIJE – Budva, 15 – 19. jun 2017.

U cilju unapređenja stručnog kadra Šahovski savez Crne Gore organizuje od 15. do 19. juna 2017. godine FIDE seminar za šahovske sudije u Hotelu Slovenska plaža u Budvi.
Kandidati za polaganje mogu biti sve šahovske sudije iz Crne Gore i inostranstva. Kandidati za polaganje
FIDE ispita moraju imati minimalno zvanje klupskog sudije.
Predavači na seminaru biće Branislav Šuhartović i Zoran Bojović, međunarodne šahovske sudije.

Kotizacija za seminar iznosi 70,00 eura i uplaćuje se na račun Šahovskog saveza Crne Gore 550–17535–52 sa naznakom taksa za FIDE seminar.

Polaznici iz inostranstva uplaćuju prema posebnim upustvima za plaćanje.

Raspored predavanja na seminaru je sledeći:
15.06. 17,00-21,00
16.06. 09,00-13,00 i 17,00-21,00
17.02. 09,00-13,00 i 17,00-21,00
18.06. 09,00 – 12.00 konsultacije sa predavačima u vezi ispita.
19.06. 09,00-13,00 ispit

Orgnizator je obezbjedio smještaj za učesnike u Hotelu Slovenska plaža.
Hotel Slovenska plaža *** 47,00 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi pun pansion.
Hotel Slovenska plaža *** 52,00 eura po osobi u trokrevetnoj sobi pun pansion.
Hotel Slovenska plaža **** 50,00 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi pun pansion.
Hotel Slovenska plaža **** 55,00 eura po osobi u trokrevetnoj sobi pun pansion.

Za polaznike iz Crne Gore i saveza sa kojima ŠSCG ima dogovor o saradnji važe posebne cijene.
Rezervacije za smještaj se primaju do 22.maja.2017. Nakon toga ne garantujemo smještaj.

Prijave za seminar dostavljaju se najkasnije do 14. juna 2017. godine na adresu ŠSCG: office@sahcg.me.

Odmah nakon prijave i uplate kotizacije učesnici seminara će dobiti radni material potreban za
polaganje: bsuhartovic@gmail.com.

PRIJAVNI LIST

ŠAHOVSKI SAVEZ CRNE GORE
Boro Miljanić,
Generalni sekretar
+382/69/541-137