Elektronska sjednica Upravnog odbora ŠSCG

Upravni odbor Šahovskog saveza Crne Gore održao je elektronsku sjednicu koja je zaključena 11.4.2024. godine.

Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajem, Izvještajem eksternog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Plan rada za 2024. godinu su utvrđeni i upućeni Skupštini na dalje postupanje.

Usvojen je Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šahovskog saveza Crne Gore, koji će takođe biti upućen Skupštini na dalju proceduru. Predložene izmjene i dopune su uglavnom tehničke prirode.

Usvojen je Pravilnik o stipendiranju mladih šahista i Odluka o tarifama ŠSCG.

Upravni odbor donio je Odluku o dodjeli tehničke organizaciji Pojedinačnog prvenstva Evrope i Evropskog kupa šampiona za muškarce i žene agenciji Lalatović, na osnovu ranije uspješne saradnje.

U skladu sa odlukom o angažovanju advokata Marka Biagolia iz Italije, te ostvarenih 3.500 eura troškova u postupku, Savez će ući u proces naplate štete putem regresne tužbe prema podnosiocu tužbe, Blagojević Dragiši, kada se za to steknu zakonski uslovi, obzirom da je  EDC  odbacio slučaj zbog nedostatka međunarodne nadležnosti.