Ekipno prvenstvo osnovnih škola u Pljevljima za 2017. godinu

 

Prvenstvo se igralo u OŠ“Salko Aljković“.  Učestvovalo je 5 ekipa : OŠ“Ristan Pavlović“, OŠ“Boško Buha“, OŠ“Salko Aljković“, OŠ“Mihailo Žugić“ i OŠ“Dušan Ivović“. Organizator takmičenja je Opštinski školski sportski savez  u saradnji sa Šahovskim klubom Osnovnih i srednjih škola. Prvo mjesto sa 7 meč bodova je osvojila ekipa OŠ“Salko Aljković“. Drugo mjesto je pripalo OŠ“Ristan Pavlović“ sa 6 meč bodova. Treće mjesto sa 3 meč boda je osvojila ekipa OŠ“Dušan Ivović“ sa Kosanice koja je imala bolji dodatni kriterijum od OŠ“Boško Buha“.

Za članove najbolje tri ekipe su obezbjeđene medalje a najbolja ekipa se plasirala na regionalno takmičenje. Pobjednička ekipa je igrala u sastavu : Drašković Aleksandar, Ječmenica Stefan, Svrkota Dimitrije, Svrkota Anđela, Laketić Mirko i Potpara Aleksandar.

Prvenstvo je sudio Savo Bakrač instruktor iz ŠK“Osnovne i srednje škole“ Pljevlja.

Rb. 1 2 3 4 5. MEČ BODOVI PLASMAN
1. Ristan Pavlović 2 0 2 2 6 II
2. Boško Buha 0 0 1 2 3 IV
3. Salko Aljković 2 2 2 1 7 I
4. Mihailo Žugić 0 1 0 0 1 V
5. Dušan Ivović 0 0 1 2 3 III