EKIPNI KUP ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE “2014” – Raspis

EKIPNI KUP ŠAHOVSKOG SAVEZA CRNE GORE “2014”

 

Takmičenje se igra po klasičnom Kup sistemu, baziranom na broju 16 ekipa, kao putujući, izuzev polufinala i finala koji će se odigrati na jednom mjestu.

Ekipe nastupaju na 4 (četiri) table, a svaka ekipa može prijaviti u osnovnom sastavu najviše 8 (osam) igrača. Osnovni sastavi se prijavljuju po slobodnom izboru, bez obzira na titulu , kategoriju ili rejting. Za ekipu u jednom meču može nastupiti i 1 (jedan) igrač van liste MNE.

Pravo učešća u Ekipnom Kupu ŠSCG imaju svi šahovski klubovi registrovani kod ŠSCG za 2014. godinu.

Tempo igre je 2 (dva) časa za 40 poteza + 30 minuta do kraja partije (po igraču) što znači da seansa traje najviše 5 (pet) časova. Ovaj tempo primjenjivaće se u I, II  i III kolu. U polufinalu i finalu Kupa ŠSCG tempo igre će biti 90 minuta za 40 poteza + 30 minuta do kraja partije uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez, počev od prvog poteza.

Ukoliko se prijavi više od 16 ekipa, igraće se kvalifikacioni mečevi za plasman u 16 ekipa i to 30. marta 2014. godine, kada je predviđeno I kolo. Ukoliko se prijavi 16 ili manje ekipa takmičenje će početi 06. aprila 2014. godine.

 

 

raspored takmičenja:

 

  1. marta 2014. (nedjelja)
I kolo 13,00 h
  1. april 2014. (nedjelja)
II kolo 13,00 h
  1. april 2014. (nedjelja)
III kolo 13,00 h
  1. april 2014. (subota)
polufinale
  1. april 2014. (nedjelja)
finale

 

Svi mečevi koji se igraju kao putujući, igraju se u 13,00 časova.

Prijave za učešće sa Osnovnim sastavom dostavljaju se kancelariji ŠSC, najkasnije do 24. marta 2014. godine do 14,00 časova, na Email office@cgsah.org ili putem pošte Šah. savez Crne Gore ul. “4 jula” 37 Podgorica.

 

Način žrebanja:

Da bi se izbjeglo fiktivno prijavljivanje stranaca i domaćih igrača, Ekipe neće biti svrstane u Turnirsku tabelu prema prosječnom rejtingu, već prema plasmanu iz Premijer, I i II crnogorske lige za 2013. godinu.

 

I kolo

Ukoliko se prijavi više od 16 ekipa, igraće se kvalifikacioni mečevi poslednje plasiranih ekipa iz turnirske tabele Ekipnog Kupa ŠSCG da se broj svede na 16 ekipa.

 

II kolo

Kada se broj ekipa svede na 16, žrebanje će se izvršiti na taj način što će jednu grupu sačinjavati 8 ekipa rangiranih od 1 do 8 i drugu grupu će sačinjavati ekipe rangirane od 9 do 16 mjesta, vršilo bi se klasično izvlačenje iz prve i druge grupe naizmjenično. Domaćin u ovom kolu bi bile ekipe iz druge grupe (slabije rangirana)

 

III kolo

Pobjednici iz dugog kola sačinjavali bi jednu grupu i tako bi se vršilo klasično žrijebanje. Domaćini bi bile prvoizvučene ekipe ukoliko nijesu bili domaćini u predhodnom kolu. Ukoliko su obadvije ekipe bile domaćini u predhodnom kolu, prvoizabrana ekipa biće domaćin u ovom III kolu.

 

 

IV i V kolo

Igra se na jednom mjestu, žrebanje bi se obavilo na licu mjesta( a može i ranije) uz važenje klauzule za domaćina iz III kola.

Nakon završetka prijava i izvršenog žrebanja, sve ekipe će blagovremeno biti obaviještene.

 

Obaveze domaćina:

 

Domaća ekipa dužna je obezbijediti sve neophodne uslove za normalno održavanje meča.

– uslovnu prostoriju za održavanje meča, sa dovoljno prostora za igrače i publiku

– neophodne rekvizite (4 šahovska ispravna sata+1 rezervni, 4 šah. garniture + 1 rezervna

– formulare za pisanje poteza u partiji

– formular za prijave ekipa i zapisnik meča

– domaćin je dužan da izmiri sudijsku taksu koja za meč iznosi 25 €, kao i putne troškove delegiranom sudiji.

– za vrijeme održavanja meča nije dozvoljeno konzumiranje alkohola u sali za igru

 

 

Napomena:

Svaki delegirani sudija biće ovlašćen od strane ŠSCG da ne dozvoli odigravanje meča ukoliko nijesu ispunjeni ovi uslovi a protiv kluba i ovlaštenog lica da podnese prijavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podgorica, 05. 03. 2014. godine

 

Generalni sekretar

 

Dejan MILOŠEVIĆ s.r