EKIPNI KUP CRNE GORE ZA 2023. GODINU – RASPIS

Cetinje, 09-12. jul 2023. godine

ORGANIZATOR:   Šahovski savez Crne Gore (ŠSCG)

POKROVITELJ:    Ministarstvo Sporta Crne Gore

PROPOZICIJE TAKMIČENJA:

Šahovski savez Crne Gore organizuje Ekipni kup Crne Gore u šahu od 09-12. jula 2023. godine u Cetinju, u Hotelu “Grand”.

POMOĆ ŠSCG: Da bi podigao značaj Ekipnog kupa i motivisao klubove da učestvuju na ovom, našem nekada najatraktivnijem takmičenju, Šahovski savez Crne Gore je donio odluku da i ove godine finansijski pomogne nastup klubova. Sve klubove koji se prijave u predviđenom roku i budu učestvovali na Ekipnom kupu Šahovski savez Crne Gore će pomoći sa 150,00 EUR. Ukoliko klubovi imaju dugovanja prema ŠSCG po bilo kom osnovu, za ovaj iznos će se umanjiti  navedeni dug.

PRAVO NASTUPA:

Pravo učešća u Ekipnom Kupu Crne Gore imaju svi šahovski klubovi registrovani kod ŠSCG za 2023. godinu. Klubovi mogu nastupiti na Ekipnom kupu Crne Gore sa dvije ekipe. Za drugu ekipu klub ne dobija predviđenu pomoć u iznosu od 150 EUR i mora uplatiti savezu na ime učešća druge ekipe taksu u iznosu od 50 EUR.

ROK ZA PRIJAVE:

Klubovi moraju potvrditi učešće i predati osnovne sastave najkasnije do 1. jula 2023. godine mejlom na zvaničnu adresu saveza: sahcgregistracija@gmail.com

SATNICA TAKMIČENJA:

Svečano otvaranje            09.07.2023. godine            15:30 ćasova

1. kolo                              09.07.2023. godine           16:00 časova

2. kolo                              10.07.2023. godine            09:30 časova

3. kolo                              10.07.2023. godine            16:00 časova

4. kolo                              11.07.2023. godine           16:00 časova

5. kolo                              12.07.2023. godine            12:00 časova

Ceremonija svečanog zatvaranja obaviće se 15 minuta nakon završetka poslednjeg kola. Članovi tri prvoplasirane ekipe dužni su prisustvovati ceremoniji zatvaranja.

TEMPO IGRE I SISTEM TAKMIČENJA:

Takmičenje se igra se po švajcarskom sistemu u 5 kola. Tempo igre je 90 minuta po igraču za 40 poteza plus 30 minuta do kraja partije uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog. Za takmičenje važe pravila igre FIDE, turnir će se rejtingovati.

Primjenjivaće se odluka Skupštine ŠSCG iz juna 2020. godine da se za pobjedu u meču dodjeljuju tri boda a za neriješen rezultat u meču jedan bod.

SASTAV EKIPA:

Ekipni kup se igra na 4 table uz 4 rezerve tako da osnovni sastav čini 8 igrača. Osnovni sastavi se mogu prijaviti po titulama, rejtingu ili po slobodnom izboru. Za Ekipni kup klubovi mogu prijaviti u osnovnom sastavu više stranih igrača ali u jednom meču može nastupiti samo jedan strani igrač. Na takmičenju ne mogu nastupati igrači sa dvojnom registracijom.

Klubovi u osnovnom sastavu mogu prijaviti samo igrače koji su platitili registracionu taksu za 2023. godinu (10 EUR po igraču). Ovo važi i za strane igrače. Igrači koji nijesu platitili registracionu taksu ili imaju pojedinačni dug prema ŠSCG u momentu prijave osnovnog sastava smatraće se kao neprijavljeni i brisaće se iz spiska osnovnih sastava.

TEHNIČKA KONFERENCIJA

Održaće se uz obavezno prisustvo kapitena svih ekipa 09. jula 2023. u Sali za igru sa početkom u 12:00 časova. Svi detalji vezani za takmičenje koji se na ovom sastanku saopšte kapitenima smatra se da su saopšteni svim igračima ekipa.

NAGRADE:

Pobjednička ekipa dobija pehar a tri prvoplasirane ekipe medalje.

SMJEŠTAJ I REZERVACIJE:

Smještaj je obezbijeđen u Hotelu “Grand” u Cetinju po sledećim cijenama:

– Puni pansion u dvokrevetnim sobama                      24,00 €

– Puni pansion u jednokrevetnim sobama                    30,00 €

Uplate za smještaj učesnika vršiti na račun:

M&T MONT COMPANY DOO

520-28147-24

Kontakt za rezervacije u hotelu:

email: cetinjeturist@t-com.me

Marko Pajović, tel. 067 616 916

Rezervacije smještaja sa strukturom soba slati na email adresu ŠSCG: sahcgregistracija@gmail.com najkasnije do 01. jula 2023. godine. Posle ovog roka ŠSCG ne garantuje smještaj u hotelu.

NAPOMENA:

Svi detalji koji nijesu obuhvaćeni ovim Raspisom biće regulisani turnirskim Pravilnikom.

Organizator zadržava pravo da usled nepredviđenih okolnosti promjeni Raspis takmičenja.

KONTAKT I INFORMACIJE O TURNIRU:

Igor Vujačić   tel. 067 237 360

email: sahcgregistracija@gmail.com