ECU – CIRKULARNO PISMO BROJ 5 – PREVOD

ECU Evropska šahovska unija

Za: Svim šahovskim savezima
Pridruženim članovima, Članovima odbora,Članovima komisija,Predsjednicima FIDE i FIDE Zone
oktobar 2015. godine

Cirkularno pismo br. 5/2015

Poštovani šahovski prijatelji,

Održan je 1. ECU Kongres i to od 7. do 11. oktobra. Kongresu je prisustvovao veliki broj učesnika, delegata, predstavnika nacionalnih saveza i članova ECU komisije. Željeli bismo da se zahvalimo Šahovskom savezu Crne Gore na izvrsnoj organizaciji ovog sastanka.

Osnovne informacije i odluke sastanka slijede:

Najvažnije odluke Generalne skupštine ECU 2015 koja je održana 10. oktobra 2015. godine su sljedeće:

 1. Odobrena su nova pravila za turnire. Nova pravila stupaju na snagu od 1. januara 2016. godine, a biće objavljena i dostavljena svim nacionalnim šahovskim savezima.
 1. Odobrene su izmjene u statutu. (Aneks 1)

Novi statut stupa na snagu 11. oktobra 2015. godine.

 1. Prihvaćeni su izvještaji ECU obrazovne, arbitražne i komisije za organizovanje događaja.
 1. Šahovski savez Kosova je izglasan tako da je isti postao 55. član ECU. Svako pominjanje Kosova će biti praćeno oznakom i napomenom koja upućuje na «Rezoluciju 1244 UN, bez obzira na status».
 1. Odobren je budžet za 2016. godinu. Generalna skupština je obaviještena da je prihod za 2015. godinu povećan za oko 40% u odnosu na prethodnu godinu.
 1. Generalna skupština je izrazila svoje priznavanje, prepoznavanje te punu podršku Predsjednici Šahovskog saveza Crne Gore, g-đi Angelini Vuković za njene stalne napore u razvoju šaha u ovoj državi, te istovremeno za borbu protiv korupcije u sportu i šahu.
 1. Generalna skupština je odlučila da ne raspusti Odbor za godinu 2014. zbog tekućih istraga u periodu od 1. januara 2014. – 10. avgusta 2014. godine. Generalna skupština je odlučila da pismo bude poslato prethodnom Blagajniku, g-dinu Almog Bursteinu, te da se zahtjeva odgovor u pisanoj formi na pitanja koja se tiču finansija i njegovih zaduženja shodno članu 49 Statuta ECU.
 1. Generalna skupština je potvrdila da Otvoreni turnir, koji je organizovan 2014. godine u Albeni i Zlatnom pijesku, Bugarska, ne predstavlja zvanični događaj Evropske šahovske unije. Ni jedan od saveza koji su na istom bili prisutni, nije bio svjestan da su takvi turniri u vezi sa kalendarom ECU za 2014. godinu. Generalna skupština bilježi odsustvo predstavnika Šahovskog saveza Bugarske kao podršku ovoj tvrdnji.
 1. Sa 41 glasom za i 1 uzdržanim, Generalna skupština je odlučila da uputi pismo bugarskom Ministru sporta i drugim nadležnim organima kojima je to neophodno, u kojem bi bila predstavljena zvanična ECU dokumentacija koja se odnosi na ovo pitanje te kojim bi se zatražili dokumentacija i izvještaji koji se odnose na navodne ugovore, fakture i obaveze plaćanja Evropske šahovske unije. Pismo će biti poslato i svim nadležnim organima Evropske unije u Briselu, s obzirom da je ECU sada član «servera transparentnosti» EU.
 1. Generalna skupština je jednoglasno odlučila da podnese izvještaj policijskim istražnim organima SAD-a za moguće nelegalne radnje kompanije ECU LLC Delaware na teritoriji SAD-a.
 1. Generalna skupština je glasala uklanjanje Silvia Danailova sa pozicije počasnog predsjednika, sa 40 glasova za, 0 protiv, i 2 uzdržana.

Generalna skupština ECU je dodijelila sljedeće ECU turnire:

 • Evropsko pojedinačno šahovsko prvenstvo za žene 2016. godine je dodijeljeno Mamaiai, Rumunija. Šampionat će biti organizovan od 26. maja do 8. juna 2016. godine.
 • Evropsko šahovsko prvenstvo za mlade 2017.godine je dodijeljeno Mamaiai, Rumunija.
 • Evropski klupski kup i klupski kup za žene 2017.godine su dodijeljeni Manavgatu, Turska.
 • Evropsko školsko šahovsko prvenstvo 2017.godine je dodijeljeno Budvi, Crna Gora.
 • Evropsko školsko šahovsko prvenstvo 2018.godine je dodijeljeno Krakowu, Poljska.
 • Evropsko seniorsko šahovsko prvenstvo 2017.godine je dodijeljeno Barseloni, Španija.
 • Evropsko seniorsko timsko šahovsko prvenstvo 2017.godine je dodijeljeno Novom Sadu, Srbija.
 • Evropsko timsko šahovsko prvenstvo za mlade 2017.godine je dodijeljeno Iwonicz-Zdroj, Poljska.
 • Evropsko šahovsko brzopotezno prvenstvo za mlade 2017.godine je dodijeljeno Budvi, Crna Gora.
 • Za Evropsko pojedinačno brzopotezno šahovsko prvenstvo 2017.godine je data mogućnost, do 31. januara 2016.godine Šahovskoj federaciji Izraela, da ga organizuje. Evropsko timsko brzopotezno šahovsko prvenstvo bi takođe mogla organizovati Šahovska federacija Izraela, kao probni događaj.

Sve dopune Kalendara ECU-a se mogu pronaći na sljedećoj Internet adresi: http://www.europechess.org/calendar/

Odbor ECU-a se sastao 9. oktobra 2015. godine kojom prilikom je bilo riječi o svim stavkama koje su neophodne za pripremu Generalne skupštine.

 

Najznačajnije odluke sa Sastanka Odbora ECU su kako slijedi:

 • Odbor ECU je postavio godišnji rok za Postupak podnošenja ponuda ECU do 30. aprila svake godine, kako bi se obezbjedilo vrijeme neophodno za inspekciju i procjenu.
 • Odbor ECU je odobrio saradnju sa Londonskom konferencijom šaha u školama.
 • Odbor ECU je odobrio saradnju sa televizijskom emisijom Check-Mate.
 • Odbor ECU je odobrio budžet za Savjet arbitara ECU.
 • Odbor ECU je odlučio da podrži Evropsko timsko prvenstvo malih nacija 2017.godine koje će biti održano u Andori.
 • Odbor ECU je prihvatio prijedlog Šahovske federacije Austrije za organizovanje «Evropskog timskog brzopoteznog prvenstva» kao probnog događaja za 2-3 godine.

Evropsko timsko šahovsko prvenstvo 2015. godine počinje u Reykjaviku, Island 12. novembra 2015. godine sa 36 timova u otvorenim sekcijama i 30 timova u ženskim sekcijama. Sve informacije možete pronaći na Internet adresi: http://etcc2015.com

Evropsko prvenstvo u brzopoteznom šahu 2015. godine je zakazano u Minsku, Bjelorusija od 17. do 20. decembra 2015. godine. Registracija je otvorena do 20. novembra 2015. godine.

Sve informacije možete pronaći na Internet adresi: http://champ.openchess.by/en/

 

Uz srdačne pozdrave,

Theodoros Tsorbatzoglou

Generalni sekretar ECU