ECU Annual Training Program 2022 / 23

Evropska šahovska unija i Evropska šahovska akademijapodržani od FIDE razvojnog fonda,  organizuju  Trećigodišnji trening program u periodu od 27. novembra 2022. do 20. maja 2023. godine

Lekcije su online subotom a polaznici su podijeljeni premarejtingu

Nivo 1 – za igrače ispod 1600 ELO

Nivo 2 – za igrače između 1600 I 1900 ELO

Nivo 3 – za igrače između 1900 I 2200 ELO

Nivo 4 – za igrače iznad 2200 ELO

Godišnja pretplata za trening je 200,00 eura

Informacije

Kontaktinfo.zavod.esa@gmail.com