Druga crnogorska liga – Berane, 13-15. oktobar

DRUGA CRNOGORSKA LIGA ZA 2023. GODINU RASPIS

Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa ŠK “Berane“ i ŠK “Gambit“ pod pokroviteljstvom Opštine Berane organizuje II crnogorsku ligu od 13-15. oktobra 2023. godine u sali hotela “Pešca“ u Beranama.

PRAVO NASTUPA:

Pravo nastupa na ligi za 2023. godinu imaju svi klubovi koji su shodno Pravilniku o
registraciji registrovani kod ŠSCG za 2023. godinu.

PRIJAVA:

Klubovi moraju potvrditi učešće i predati osnovni sastav za II crnogorsku ligu najkasnije do 12. oktobra 2023. godine mjlom na zvaničnu adresu saveza: sahcgregistracija@gmail.com

SASTAV EKIPA:

Liga se igra na 6 tabli uz 8 rezervi tako da osnovni sastav čini 14 igrača. Osnovni sastavi se mogu prijaviti po titulama, rejtingu ili po slobodnom izboru.
Klubovi mogu prijaviti u osnovnom sastavu više stranih igrača ali u jednom meču može nastupiti samo jedan strani igrač. Za klub mogu nastupiti dva igrača sa dvojnom registracijom.
Klubovi u osnovnom sastavu mogu prijaviti samo igrače koji su platitili registracionu taksu za 2023. godinu (10 EUR po igraču). Ovo važi i za strane igrače. Igrači koji nijesu platitili registracionu taksu ili imaju pojedinačni dug prema ŠSCG u momentu prijave osnovnog sastava smatraće se kao neprijavljeni i brisaće se iz spiska osnovnih sastava.

TEMPO IGRE:

Tempo igre je 45 minuta za partiju uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog.

BODOVANJE:

Primjenjivaće se odluka Skupštine ŠSCG iz juna 2020. godine da se za pobjedu u meču dodjeljuju tri boda a za neriješen rezultat u meču jedan bod.

IZVLAČENJE BROJEVA

obaviće se na tehničkoj konferenciji koja će se održati u Beranama, 13. oktobra 2023. godine. u 12:00 časova. Za sve detalje vezane za
takmičenje koji se na ovom sastanku saopšte kapitenima smatra se da su saopšteni svim igračima ekipa.
U viši rang takmičenja plasiraće se dvije najbolje plasirane ekipe. Iz lige ne ispada nijedna ekipa.

GUBITAK PARTIJA KONTUMACIJOM:

Prema Pravilniku o organizaciji takmičenja kažnjavaće se svaka partija izgubljena kontumacijom.

SMJEŠTAJ:
Smještaj za bazi noćenja obezbijeđen je u hotelu “Pešca“ po cijeni od 15 EUR po osobi uz mogućnost doplate za obroke na pansionskoj bazi.
Rezervacije smještaja vršiti na broj recepcije hotela, tel. 068 277 660 Kontakt telefon: Miodrag Mališić, tel. 069 579 126

Napomena:
Svi detalji koji nijesu obuhvaćeni ovim Raspisom biće regulisani turnirskim Pravilnikom.
Organizator zadržava pravo da usled nepredviđenih okolnosti promjeni Raspis takmičenja.