DEVETI MEMORIJAL “BRANKO VUKMANOVIĆ”


Tivat, 7. april 2019.

         ŠK “Mimoza” – Tivat u saradnji sa ŠSCG, HTP”Mimoza” –Tivat i porodicom Vukmanović, pod pokroviteljstvom opštine Tivat organizuje međunarodni šahovski vikend turnir  – “Deveti Memorijal Branko Vukmanović”.
          Turnir će se održati u nedjelju, 7.aprila 2019. godine u 9 kola po Švajcarskom sistemu . Tempo igre je 15 minuta po igraču. Partije će se igrati u sali DTV Partizan Tivat, ulica Luke Tomanovića. Svečano otvaranje turnira je u nedjelju, 7. aprila 2019.u 10,oo sati u sali za igru. Nakon otvaranja priredjuje se i koktel dobrodošlice.
 Partije 1. kola počinju u 10,30.  Prije podne igra se 4 kola. Partije 5. kola počinju u 15,00. Svečano zatvaranje turnira i dodjela nagrada 30 minuta nakon završetka posljednje partije.
        Nagradni fond iznosi 2.000,oo € i biće raspoređen na 15 redovnih i 6 specijalnih nagrada.
Redovne nagrade
1 Redovne nagrade
1. 300,oo eura                 6. 120,oo            11.  50,oo
2. 250,oo                         7. 100,oo            12.  50,oo
3. 200,oo                         8. 80,oo              13. 40,oo
4. 170,oo                         9. 70,oo               14. 30,oo
5. 150,00                        10. 60,oo              15. 30,oo

Nagrade se dijele prema plasmanu na tabeli i ne mogu se kumulirati (svaki igrač može osvojiti najviše jednu nagradu).

Specijalne nagrade
1.     Najbolje plasirani veteran (rođ. 1959.  god. i stariji)             50,oo
2.     Najbolje plasirana žena                                                           50,oo
3.     Najbolje plasirani omladinac (rođ. 1999. god. i mlađi)          50,oo
4.     Najbolje plasirani nerejtingovani i igrači do 2.100 ELO           50,oo
5.     Najbolje plasirani igrač 2.100 do 2.200 ELO                          50,oo
6.     Najbolje plasirani igrač iz Tivta                                             50,oo

Rok za prijavu igrača : 07. april 2019. do 10,00 h.
         Igrači su dužni da sa sobom ponesu šahovsku garnituru i ispravan šahovski časovnik.
Direktor turnira: Dragan Popadić +382 67 643 386,
E-mail: dpopadic@t-com.me