Articles by mitardj

Elektronska sjednica Upravnog odbora ŠSCG

Upravni odbor Šahovskog saveza Crne Gore održao je elektronsku sjednicu koja je zaključena 11.4.2024. godine. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajem, Izvještajem eksternog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Plan rada za 2024. [ Više ... ]

11.04.2024

1 2 3 10