Ajazmaparsvili predsjednik Evropske Šahovske federacije

Delegati Evropske Šahovske federacije za novog predsjednika Evropske šahovske federacije izabrali su Zuraba Ajzamparšvilija iz Gruzije. On je dobio 32 glasa a njegov protivkanadidat Silvio Danailov iz Bugarske dobio je 18 glasova, uz tri nevažećžeca listića.
ŠŠahovski savez Crne Gore je jošš ranije saopšštio da ce glasati za Ajzamparššvilija. Delegat na Kongresu, kjoi je održžan u Norvešškoj, nakon Kongresa FIDE, bio je Jovan Milovic..
Na Kongresu ECU jedna od najvažžnijih tacaka dnevnog reda bila je rasprava o netrastraparentnoj organizaciji Prvenstva Evrope za mlade u Budvi 2013. koju je inicirao crnogorski Savez. Ova inicjativa je dobila punu podrššku od vecine delegata da se slucaj istražži do kraja.

ŠŠahovski savez Crne Gore tražžio je i materijalnu nadoknadu od 30 hiljada eura na ime taksi koje su pripadale Savezu a ne zna se gdje su završile.