Potpredsjednik ŠSCG uručuje pehar šampionu

Potpredsjednik ŠSCG uručuje pehar šampionu