27. PRVENSTVO CRNE GORE ZA MLADE U ŠAHU – KVALIFIKACIJE

 1. PRVENSTVO CRNE GORE ZA MLADE U ŠAHU

KVALIFIKACIJE

(do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina)

RASPIS

ORGANIZATOR: Šahovski savez Crne Gore (ŠSCG).
POKROVITELJ: Uprava za sport i mlade.
Turnir se igra u sklopu akcije “Šah u škole”. Prijatelji akcije su:
Svjetska šahovska organizacija (FIDE), Školski sportski savez, CEDIS, Osmi red,
NLB banka i Sava Montenegro.
PROPOZICIJE TAKMIČENJA:
Šahovski savez Crne Gore organizuje 27. Prvenstvo Crne Gore za mlade u šahu.
Takmičenje se odvija u dvije etape, kvalifikacije i finalni dio. Kvalifikacije se održavaju po
regijama i to:

27 mart – južna regija (Cetinje i sve primorske opštine) – mjesto održavanja
“Druga Osnovna škola” u Budvi.

3 april – sjeverna regija (Nikšić i sve opštine sa sjevera) – mjesto održavanja Osnovna škola “Ristan Pavlović” u Pljevljima.

10. april – srednja regija (Podgorica, Danilovgrad i Tuzi) – mjesto održavanja Osnovna škola “Štampar Makarije” u Podgorici.

Finalni dio na programu je od 29. aprila do 4. maja 2022. godine. Posebnim raspisom biće
definisano mjesto održavanja, uslovi smještaja, sistem i tempo igre po grupama na
finalnom dijelu.
PRAVO NASTUPA:
Takmičenje se organizuje u 6 kategorija (do 8, 10, 12, 14, 16, i 18 godina), posebno za
dječake i djevojčice. Pravo nastupa imaju svi domaći igrači registrovani kod ŠSCG za

 1. godinu (plaćena registraciona taksa od 10 EUR) i to:
 • do 8 godina – rođeni 2014. godine i mlađi
 • do 10 godina – rođeni 2012. godine i mlađi
 • do 12 godina – rođeni 2010. godine i mlađi
 • do 14 godina – rođeni 2008. godine i mlađi
 • do 16 godina – rođeni 2006. godine i mlađi
 • do 18 godina – rođeni 2004. godine i mlađi

NLB Banka: 530-53794-39

Svi igrači obavezni su igrati kvalifikacione turnire po regijama. Ukoliko ne nastupe na
kvalifikacijama registrovani igrači mogu nastupiti na finalnom dijelu samo uz uplatu takse u
iznosu od 50 EUR.

REGISTRACIJA:
Svi učesnici obavezni su da se registruju kod ŠSCG za 2022. godinu. Registracija se vrši
na propisanom obrascu uz uplatu registracione takse od 10,00 EUR i važi za čitavu 2022.
godinu.
Registraciona taksa plaća se isključivo na račun ŠSCG: 530-53794-39 NLB Banka

ROK ZA PRIJAVE:
Prijave za učešće podnose se u pisanoj formi na propisanom obrascu na e‐mail adresu
Šahovskom saveza Crne Gore: sahcgregistracija@gmail.com najkasnije do:

 • Južna regija – 25. marta 2022. godine;
 • Sjeverna regija – 1. aprila 2022. godine;
 • Srednjaregija – 8. aprila 2022. godine

 • Prijavljeni učesnici moraju potvrditi svoje učešće glavnom sudiji, lično u sali za igru na
  dan održavanja takmičenja do 10 časova inače neće biti parovani za 1. kolo.
  Kao dokaz o identitetu mogu poslužiti: pasoš, lična karta, izvod iz matične knjige,
  zdravstvena knjižica, đačka knjižica i sl.
 • SATNICA TAKMIČENJA:

Nedjelja

27.03.2022. Potvrda učešća 10:00
03.04.2022. Svečano otvaranje 10:30
10.04.2022. 1-7. kolo 11:00

TEMPO IGRE I SISTEM TAKMIČENJA:
Kvalifikaciona takmičenja u sve tri regije igraće se u 7 kola sa tempo igre od 20 minuta po
igraču uz bonifikaciju od 10 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog.

NAGRADE I PROHODNOST:
Medalje, diplome i šahovske knjige za najbolje.
Šahovski savez Crne Gore nagradiće u grupama sa 10 i više učesnika pobjednike
besplatnim smještajem na finalnom dijelu, na bazi punog pansiona u dvokrevetnim
sobama na sljedeći način:

 • grupe sa 10-30 učesnika, pobjednik dobija besplatan smještaj;
 • grupe sa 31-50 učesnika, prva 2 takmičara dobijaju besplatan smještaj;
 • grupe sa 51 i više takmičara, prva 3 takmičara dobijaju besplatan smještaj.

 • Na finalnom dijelu plasiraće se iz južne i sjeverne regije po 10 najboljih takmičara iz
  svake grupe a iz srednje regije po 20 najboljih takmičara iz svake grupe.
  Ostali takmičari mogu kao i igrači koji nijesu igrali kvalifikacije nastupiti na finalnom dijelu
  uz uplatu takse u iznosu od 50 EUR.
 • Sa finalnog dijela stiče se prohodnost ka Prvenstvima Evrope i Svijeta za mlade.
  Prvenstvo Evrope održava se na jednom mjestu u Antaliji, Turska u oktobru a Prvenstvo Svijeta održava se u septembru u Batumiju, Gruzija (do 8, 10 i 12 godina) i Mamaji, Rumunija (do 14, 16 i 18 godina).

Pobjednici finalnog dijela u svim kategorijama stiču pravo da biraju gdje će da učestvuju
kao zvanični predstavnici ŠSCG (plaćen smještaj). Drugoplasirani stiču pravo da kao
predstavnici ŠSCG (plaćen smještaj) učestvuju na onom od navedenih takmičenja koje ne
izaberu pobjednici.

Šahovski savez Crne Gore ima diskreciono pravo da u izuzetnim slučajevima odredi da
prvak/inja učestvuje na oba prvenstva kao predstavnik/ca ŠSCG i to će saopštiti u roku od
10 dana nakon završetka finalnog prvenstva.

Za nastup svih naših predstavnika na evropskim i svjetskim prvenstvima važe uslovi koje
je odredio Upravni odbor ŠSCG. Prema toj odluci svim našim predstavnicima na
Prvenstvima Evrope i Svijeta za mlade šahiste koji osvoje 50% poena (4,5 poena iz 9
partija ili 5,5, poena iz 11 partija) i više refundiraju se svi troškovi (putni troškovi i troškovi
registracionih taksi). U suprotnom ovi troškovi padaju na teret učesnika ili njihovih klubova.

Napomena:

Svi detalji koji nijesu obuhvaćeni ovim Raspisom biće regulisani turnirskim
Pravilnikom.

Organizator zadržava pravo da usled nepredviđenih okolnosti promjeni Raspis
takmičenja.

Kontakt: Igor Vujačić tel. 067 237 360
email: sahcgregistracija@gmail.com