Završen sudijski seminar u Beranama

Šahovski savez Crne Gore je u saradnji sa beranskim šahovskim klubovima organizovao seminar za šahovske sudije. Šest polaznika je položilo za osnovno sudijsko zvanje.
Seminar je održan u prostorijama ŠK”Berane” u Beranama u periodu od 12. do 14. juna 2015. godine. Predavči na seminaru bili su međunarodne sudije Zoran Bojović i Branislav Šuhartović i fide sudija Mitar Vučinić.
Za šahovskog sudiju položili su:
1. Obadović Željko
2. Mališić Miodrag
3. Petrović Slavko
4. Anđić Milonja
5. Stojanović Slobodan
6. Kojić Safet

foto šah - sudije seminar