Zaključci sa Upravnog odbora

Upravni odbor je donio sledeće zaključke

1. Lazar Aković je za predsjednika ŠSCG izabran od strane Upravnog odbora na legitiman i legalan način, a u skladu sa odredbom čl. 37 Statuta ŠSCG, koja sasvim jasno propisuje: „Kada predsjednik Saveza podnese ostavku, ili je definitivno spriječen da obavlja svoju dužnost, Upravni odbor iz svog sastava bira predsjednika Saveza do kraja mandata na koji je prethodni bio izabran“.

2. UO je na predlog predsjednika UO izabrao Nikolu Borozana za potpredsjednika Saveza i Jusufa Kalamperovića za člana Odbora za hitna pitanja.

3. Usvaja se predlog klubova za sazivanje Vanredne sjednice Skupštine ŠSCG, a vezano za aktuelnu temu „Prvenstva Evrope za mlade u Budvi“.

4. U interesu prevazilaženja krize u kojoj se objektivno u ovom momentu nalazi ŠSCG, UO predlaže da se na Vanrednoj sjednici Skupštine ŠSCG, preispita povjerenje novoizabranom predsjedniku ŠSCG i UO.

5. U terminu održavanja Vanredne sjednice Skupštine ŠSCG, održaće se i Redovna sjednice Skupštine ŠSCG na kojoj će se razmatrati godišnji finansijski izvještaj za proteklu godinu.

6. UO je ovlastio predsjednika da napravi konsultacije za predsjednikom Skupštine oko odredjivanja termina održavanja Vanredne i Redovne sjednice Skupštine.

7. UO je utvrdio nacrt izmjena i dopuna Statuta ŠSCG, koji će biti objavljen na zvaničnom sajtu ŠSCG, kako bi se pokrenula šira javna rasprava koja će trajati 15 dana od dana objavljivanja. Sva zainteresovana lica pozivaju se da primjedbe, sugestije, predloge isl. dostave kacelariji Saveza, kako bi UO utvrdio Predlog Statuta i dostavio ga Skupštini na usvajanje.

 

Predlog statuta možete pogledati ovdje >>>