Učešće naših predstavnika na Evropskom i Svjetskom prvenstvu za mlade (8- 18 godina)

Poreč –  20.09. – 01.10. 2015.

Halkidiki –Grčka,  24.10.-05.11. 2015.

Upravni odbor Šahovskog saveza Crne Gore je, elektronskim izjašnjavanjem, prihvatio predlog Stručnog odbora i iskoristio diskreciono pravo navedeno  u Raspisu i Pravilniku 21. Prvenstva Crne Gore za mlade i odredio da u kategoriji djevojčica do 18 godina naš zvanični predstavnik na oba takmičenja (Evropskom i Svjetskom)  bude Tijana Blagojević.

Raspisom i Pravilnikom je precizirano da:

“Pobjednici u svim kategorijama stiču pravo da biraju gdje će da učestvuju kao predstavnici Šahovskog saveza Crne Gore – na Evropskom (Poreč, Hrvatska, 20.09.‐01.10.) ili Svjetskom (Halkidiki, Grčka, 24.10.‐05.11.) prvenstu za mlade (8‐18 god). Drugoplasirani stiču pravo da kao predstavnici ŠS CG učestvuju na onom od navedenih takmičenju koje ne izaberu pobjednici. Šahovski savez Crne Gore ima diskreciono pravo da u izuzetnim slučajevima odredi da prvak/inja učestvuje na oba prvenstva kao predstavnik/ca ŠS CG i to će saopštiti u roku od 15 dana nakon završetka prvenstva.

Šahovski savez Crne Gore će izvršiti prijavu učesnika, organizovati transfer takmičara i obezbjediti trenere za Evropsko i Svjetsko prvenstvo. Na ovim takmičenjima predstavnicima ŠSCG (šampionima ili vicešampionima) organizatori obezbjeđuju besplatan pansion. Troškove upisnina i prevoza snosiće sami takmičari. U slučaju da neko od učesnika ostvari 50% poena (4,5 poena iz 9 partija, ili 5,5 poena iz 11 partija) i više na ovim takmičenjima troškove upisnina i prevoza će refundirati ŠSCG.”

 

Svi pobjednici takmičenja su dužni da se do 1. jula 2015. godine pismeno  izjasne (poštom, mejlom, ili neposredno u kancelariji saveza) na kojem takmičenju žele da učestvuju (Evropskom ili Svjetskom) i da izvrše prijavu za to takmičenje. Prijava je neophodna da bi na vrijeme obavjestili drugoplasirane na kojem takmičenju oni mogu da učestvuju.

 

Oficijelni raspis za Evropsko prvenstvo je izašao i nalazi se na našem sajtu na engleskom jeziku.

 

Naši predstavnici na Evropskom i Svjetskom šampionatu za mlade (8-18)
 ( Bira  koji turnir igra)  (Igra turnir koji ne izabere pobjednik)
Dječaci do 8 Svrkota Dimitrije, pobjednik Milunović Balša, vicešampion
Dječaci do 10 Anđelić Đorđije, pobjednik Đurović Peko, vicešampion
Dječaci do 12 Miletić Vuk, pobjednik Vučković Marko, vicešampion
Dječaci do 14 Pobor Danilo, pobjednik Kalezić Bojan, vicešampion
Dječaci do 16 Šuković Andrej, pobjednik Lukić Lazar. vicešampion
Dječaci do 18 Lekć Lazar, pobjednik Radošević Pavle, vicešampion
Djevojčice do 8 Mandić Anastasija, pobjednik Roganović Nastasija, vicešampion
Djevojčice do 10 Popović Mateja, pobjednik Katnić Jana, vicešampion
Djevojčice do 12 Bojović Neda, pobjednik Rabrenović Anica, vicešampion
Djevojčice do 14 Koljevič Nikolina, pobjednik Rakić Tijana, vicešampion
Djevojčice do 16 Vukanić Emilija, pobjednik Ajanović Berina, vicešampion
Djevojčice do 18 Blagojević Tijana, pobjednik Blagojević Tijana, pobjednik

Osim takmičara koji su stekli pravo na osnovu plasmana na 21 Prvenstvu mladih šahista, svi zainteresovani takmičari mogu učestvovati na Evropskom i Svjetskom prvenstvu za mlade.