SUSRETI 4 NAHIJE 2016

Šahovski turnir u sklopu Susreta 4 nahije za 2016. godine odigran je u selu Farmaci nedaleko od Podgorice, u prostorijama osnovne škole, u subotu, 20.8.2016.godine, od 19-23h, po pravilima FIDE bez rejtingovanja.

Planirano je učešće četiri ekipe: Lješanska, Riječka, Crmnička i Katunska nahija, ali članovi Riječke nahije nisu pristupili takmičenju, iako je njihov predstavnik prisustvovao izvlačenju brojeva koje je ranije obavljeno.

Sudija turnira: Branka Milašinović (NA).

Turnirski odbor: Brano Bukčević, predsjednik i kapiteni ekipa.

Plasman je bio sljedeći:

  1. Katunska n. sa 6 meč boda (10 poena),
  2. Lješanska n. sa 4 meč boda (8 poena) i
  3. Crmnička n. sa 2 meč bodova (6 poena).

Turnir je protekao u fer i korektnoj atmosferi, bez primjedbi na sudijske odluke.

KONAČNA TABELA

Red broj Naziv ekipe 1 2 3 4 Ukupno meč bodova (poena) Plasman
1 Lješanska nahija 2 (4) 2 (3) 0 (1) 4 (8) 2
2 Riječka nahija 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4
3 Crmnička nahija 0 (1) 2 (4) 0 (1) 2 (6) 3
4 Katunska nahija 2 (3) 2 (4) 2 (3) 6 (10) 1

REZULTATI PO KOLIMA

Kolo 1.

LJEŠANSKA NAHIJA KATUNSKA NAHIJA
Broj table Ime i prezime Rezultat Ime i prezim e
Globarević Mirko 0 : 1 Ranko J. Radulović
Vukčević Milenko 1 : 0 Andrija Radulović
Vukčević Branimir 0 : 1 Ranko V. Radulović
Globarević Veselin 0 : 1 Nikola Sekulić
Kon.rezultat
1 : 3
RIJEČKA NAHIJA CRMNIČKA NAHIJA
Broj table Ime i prezime Rezultat Ime i prezim e
0 : 1 Miloš Pečurica
0 : 1 Dragan Klisić
0 : 1 Svetozar Đurišić
0 : 1 Zoran Kapa
Kon.rezultat
0 : 4

 

Kolo 2.

KATUNSKA NAHIJA CRMNIČKA NAHIJA
Broj table Ime i prezime Rezultat Ime i prezim e
Ranko J. Radulović 0 : 1 Miloš Pečurica
Andrija Radulović 1 : 0 Dragan Klisić
Ranko V. Radulović 1 : 0 Svetozar Đurišić
Nikola Sekulić 1 : 0 Zoran Kapa
Kon.rezultat
3 : 1
KATUNSKA NAHIJA RIJEČKA NAHIJA
Broj table Ime i prezime Rezultat Ime i prezim e
Ranko J. Radulović 1 : 0
Andrija Radulović 1 : 0
Ranko V. Radulović 1 : 0
Nikola Sekulić 1 : 0
Kon.rezultat
4 : 0

 

Kolo 3.

CRMNIČKA NAHIJA LJEŠANSKA NAHIJA
Broj table Ime i prezime Rezultat Ime i prezim e
Miloš Pečurica 1 : 0 Globarević Mirko
Dragan Klisić 0 : 1 Vukčević Milenko
Svetozar Đurišić 0 : 1 Vukčević Branimir
Zoran Kapa 0 : 1 Globarević Veselin
Kon.rezultat
1 : 3
RIJEČKA NAHIJA KATUNSKA NAHIJA
Broj table Ime i prezime Rezultat Ime i prezim e
0 : 1 Ranko J. Radulović
0 : 1 Andrija Radulović
0 : 1 Ranko V. Radulović
0 : 1 Nikola Sekulić
Kon.rezultat
0 : 4

Branka Milašinović, glavni sudija