Sudijske tarife za 2015. godinu

Po odluci UO donijetoj na Prvoj sjednici od 10.02.2015. godine odlučeno je da visine dnevnica šahovskih sudija koji sude na takmičenjima u organizaciji ŠSCG iznose:

  • Za glavnog sudiju 25,00 eura, za pomoćnog sudiju 20,00 eura (jedno kolo dnevno)
  • Za glavnog sudiju 35,00 eura, za pomoćnog sudiju 30,00 eura ( dva kola dnevno)