KLUBOVI

PREMIJER LIGA 2017 VIŠE
I CRNOGORSKA LIGA 2016 VIŠE
II CRNOGORSKA LIGA 2016 VIŠE
ŽENSKI ŠAHOVSKI KLUB 2015 VIŠE