II CRNOGORSKA LIGA 2016

Više

56. ŠK ” IBAR” – ROŽAJE rahmanhusovic@hotmail.com  Više
1. ŠK An pasan – Kolašin Više
2. ŠK Ljubomir Đurđić – Bijelo Polje   Više
3. ŠK Bihor – Petnjica Više
4. ŠK Šahmatik – Budva Više
6. OŠK „Trebjesa“ Nikšić ALEKSE BACKOVIĆA 8/61 branko.boan@gmail.com Više
7. ŠK „Osnovne i srednje škole“ Pljevlja TRŠOVA 18 zoransah@t-com.me Više
8. ŠK Gorštak – Kolašin B. RAŠOVIĆ sk.gorstak2014@gmail.com Više
10. ŠK “KOMOVI” – ANDRIJEVICA Andrijevica slobo0409@gmail.com Više