SEMINAR ZA ŠAHOVSKE SUDIJE – BERANE 12. – 14. jun 2015.

SEMINAR ZA ŠAHOVSKE SUDIJE
Berane, 12. – 14. jun 2015. god.

Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa beranskim šahovskim klubovima organizuje Seminar za šahovske sudije koji će se održati u Beranama, u prostorijama ŠK “Berane”, koje se nalaze na Stadionu malih sportova u periodu od 12. do 14. juna 2015. godine. Na seminaru se mogu slušati predavanja i polagati ispiti (ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni Pravilnikom o sudijama ŠSCG) za:

 šahovskog sudiju
 nacionalnog šahovskog sudiju

Predavači na seminaru su Zoran Bojović i Branislav Šuhartović a ispit se polaže pred ispitnom komisijom: Zoran Bojović, Branislav Šuhartović i Mitar Vučinić.
Kotizacija za seminar je dvadeset eura za polaganje za šahovskog sudiju a trideset eura za polaganje za nacionalnog šahovskog sudiju. Za ovu cijenu dobija se i knjiga šahovskih pravila “Šahovski priručnik“ autora Branislava Šuhartovića i Zorana Bojovića.

Između ostalog na seminaru će se obrađivati sledeće teme:

 pravila igre
 sistemi igre (kup, berger, švajcarac)
 kategorizacija
 rejting

U terminu predviđenim za konsulatcije moguće je pojašnjenje pređenog gradiva

Predavanja počinju u petak, 12. juna u 15,00 časova a dalji raspored predavanja će se odrediti na licu mjesta.

Kontakt osoba: Željko Obadović tel: 063/285-419

Molimo Vas da najkasnije do 11.06.2015. potvrdite svoje učešće odnosno izvršite uplate za seminar. Uplate se mogu isključivo izvršiti preko računa ŠSCG: 550-4019-54 Societe Generale banka.