PRVA CRNOGORSKA LIGA U ŠAHU ZA 2016 GODINU – OSNOVNI SASTAVI

PRVA CRNOGORSKA LIGA U ŠAHU ZA 2016 GODINU

ŠK BRSKOVO (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Ilić Dragan 16500490 1901
2 Ljujić Budimir 909963 1883
3 Nedić Nikola 944882
4 Baltić Svetozar
5 Vujisić Rajko 910465
6 Raičević Todor
Rezerve
1 Ćorić Gojko
2 Dedejić Veljko 909700
3 Ćorić Vojislav 909661
4 Radović Petar 910120

ŠK JEDINSTVO (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Tomić Aleksandar 16501799 2288 mk
2 Bošković Batrić 16502876
3 Karišik Nenad 943819 2227 mk
4 Rovčanin Željko 932043 2137 mk
5 Šćekić Veljko 940020 2198 mk
6 Šćekić Nenad 940011 2119 mk
Rezerve
1 Bubanja Diko 936456 2075 mk
2 Ašanin Radomir 16501314 1897 mk
3 Čindrak Hilmo 16501896 1846
4 Mrdak Uroš 16504097

ŠK IBAR (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Skenderović Ismet 910317 2003 mk
2 Agović Sadudin 909556 2003 mk
3 Husović Nusret 909777 1927 mk
4 Duraković Ferid 909734 1871 mk
5 Halilović Dževal 16503805 1689
6 Kalač Hajran 16501608 1785 I
Rezerve
1 Mujević Džemal 16502922
2 Husović Rahman 16501837
3 Rebronja Esad 16504607
4 Murić Tafil 16501845 III

ŠK BERANE (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Božović Nikola 904457 2321 fm
2 Laban Zoran 925390 2091 mk
3 Anđić Milonja 921424 2059 mk
4 Anđić Vladan 16502493 1891 mk
5 Pljakić Salem 16500377 1973 mk
6 Tomović Radosav
Rezerve
1 Cimbaljević Aleksandar 16502965 II
2
3
4

ŠK RUMIJA (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Marinković Slaviša 903922 2388 IM
2 Pečurica Miloš 944963 2171 mk
3 Drašković Davor 944327 2002 mk
4 Čirović Miroljub 16502868 1943 mk
5 Mustafić Ismet 928330 2106 mk
6 Lukšić Vladimir 927511 2037 mk
Rezerve
1 Popović Zoran 16500083 2163 mk
2 Aleksić Nenad 16500024 2012 mk
3 Plamenac Aleksandar 16500075 1811 I
4 Kovačević Saša 16503660 II

ŠK ZORA (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Nikolić Zoran 918725 2128 mk
2 Ivanović Milan 909815 1987 mk
3 Anđić Borislav 16504569 I
4 Damjanović Radovan 909670 1824 mk
5 Blagojević Savo 909602 1905 mk
6 Popadić Rajko 910040 1854 I
Rezerve
1 Tomašević Milutin 16502752 1604
2 Marković Slobodan 910007 1692 I
3 Milošević Dragomir 16501055 1986 II
4 Lacmanovic Radenko 16501365 mk

ŠK DIJAGONALE (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Bulatović Dragan 936464 2222 mk
2 Kisić Božidar 16500350 2177 mk
3 Kovačević Nikola 632767 2046
4 Petrušić Goran 936332 1922 mk
5 Perković Radovan 16501713 2022 I
6 Tošić Danilo 16500679 1882 mk
Rezerve
1 Gudelj Miljan 16500989 1713 mk
2 Uljarević Pavle 16503686
3 Minić Slaven 16501691 1628 I
4 Milošević Radmila 16501586 1664 žmk/I

ŠK KOMOVI (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Radaković Dragan 903841 I
2 Radojević Miloš 16501381 I
3 Perović Dragan 16500768 1719 I
4 Stojanović Nebojša 16500172 2006 mk
5 Stojanović Slobodan 16500814 1760 mk
6 Bakić Radenko I
Rezerve
1 Marković Miodrag 16504585 I
2 Maslovarić Vukosav 903825 I
3 Radojević Ivan 16504593 I
4 Vučević Dragan II

ŠK KOTOR (osnovni sastav)

Prezime i ime Fide broj Rejting Tit/kat
1 Simić Dragiša 918857 2290 mk
2 Petijević Vaso 916625 2274 fm
3 Marić Božo 14401835 2210 ‘mk
4 Šuković Andrej 16502310 2114 mk
5 Četković Miodrag 907588 2195 Im
6 Vih Antun 935360 2123 mk
Rezerve
Prezime i ime
1 Ratković Milorad 912956 2128 mk
2 Mitrović Stevan 16500369 2093 I
3 Orbović Pavle 16504615 I
4 Vujković Saša 16502663 I

ŠK GAMBIT (osnovni sastav)

Fide broj Rejting Tit/kat
1 Ivanović Vojislav 903728 2137 mk
2 Petrović Slavko 920355 2070 mk
3 Ivanović Ilija 16500857 1953 I
4 Mališić Miroslav 16503007 1907 I
5 Bulat Rade 16501330 1890 I
6 Obadović Željko 16500920 1918 I
Rezerve
1 Mališić Miodrag 16502990 1860 I
2 Đurašković Veselin 909726 I
3 Šekularac Dragan 16502949 II
4 Spalević Dragan 16503040 II