OSTALI ODBORI

ARBITRAŽA

Jovan Pejović, predsjednik
Milojica Tešović
Igor Sarić

STRUČNI ODBOR

Predrag Nikač, predsjednik
Dušan Lekić
Aleksandra Milović
Antun Vih

TAKMIČARSKA KOMISIJA

Blažo Kalezić, predsjednik
Saša Batrićević
Željko Mijanović

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

Momir Bošković, predsjednik
Dragan Lekić
Zoran Ralević
Slobodan Čavor
Mitar Šaranović

KOMISIJA ZA PIONIRSKI I OMLADINSKI ŠAH

Radojica Dabetić, predsjednik
Milinko Rabrenović
Zoran Radošević

 GENERALNI  SEKRETAR

Boro Miljanić, IM, tel:069/541-137

 ADMINISTRATOR

 

REJTING ADMINISTRATOR

Igor Vujačić, email: rejting@sahcg.me

ADMINISTRATOR SAJTA

Đorđije Brajović