OSTALI ODBORI

ARBITRAŽA

STRUČNI ODBOR

TAKMIČARSKA KOMISIJA

Blažo Kalezić, predsjednik
Saša Batrićević
Željko Mijanović

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

Petar Radović
Jovo Batrićević
Savo Bakrač
Zoran Cerović
Nebojša Knežević

KOMISIJA ZA PIONIRSKI I OMLADINSKI ŠAH

Nebojša Pobor
Radojica Dabetić
Zoran Radošević

 GENERALNI  SEKRETAR

Boro Miljanić, IM, tel:069/541-137

 ADMINISTRATOR

REJTING ADMINISTRATOR

Igor Vujačić, email: rejting@sahcg.me

ADMINISTRATOR SAJTA

Đorđije Brajović