KANCELARIJA SAVEZA

 Telefon saveza +382 20 662 165
Tel/fax +382 20 662 164
Adresa ul. IV Jula 37, 81000 Podgorica, Crna Gora
e-mail office@sahcg.me
Radno vrijeme: radnim danima od 8 do 14 časova
 generalni sekretar  Boro Miljanić, tel: 069/541-137
 office manager