FIDE SEMINAR ZA ŠAHOVSKE TRENERE – Budva, 11 – 13. jun 2017.

U organizaciji Evropske šahovske unije (ECU), Trenerske komsije FIDE (TRG) i Šahovskog saveza Crne Gore (MCF) od 11. do 13. juna 2017. godine održaće se FIDE seminar za šahovske trenere u Hotelu Slovenska plaža u Budvi.
Na seminaru će se sticati znanja od strane vrhunskih šahovskih trenera: Adrian Mikhalchishin, Arshak Petrosian. Efstratios Grivas, Uwe Boensch, Jovan Petronic.
Na seminaru se mogu sticati trenerske licence I zvanja (Developmental Instructor, National Instructor, FIDE Instructor, FIDE Trainer).
Kotizacija za seminar iznosi 100,00 eura i uplaćuje se na račun Šahovskog saveza Crne Gore 550 – 17535 – 52 sa naznakom taksa za FIDE seminar. Polaznici iz inostranstva uplaćuju prema posebnim upustvima za
plaćanje nakon obavljene prijave.
Raspored rada seminara je dat u prospektu.


Organizator je obezbjedio smještaj za učesnike u Hotelu Slovenska plaža.

Hotel Slovenska plaža *** 47,00 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi pun pansion.
Hotel Slovenska plaža *** 52,00 eura po osobi u trokrevetnoj sobi pun pansion.
Hotel Slovenska plaža **** 50,00 eura po osobi u dvokrevetnoj sobi pun pansion.
Hotel Slovenska plaža **** 55,00 eura po osobi u trokrevetnoj sobi pun pansion.
Za polaznike iz Crne Gore i saveza sa kojima ŠSCG ima dogovor o saradnji važe posebne cijene.
Rezervacije za smještaj se primaju do 22.maja.2017. Nakon toga ne garantujemo smještaj.

Prijave za seminar dostavljaju se, putem ispunjenog registracionog listića, najkasnije do 10. juna 2017.
godine na adresu ŠSCG: office@sahcg.me.

REGISTRACIONI LIST

PROSPEKT