FIDE SEMINAR ZA ŠAHOVSKE SUDIJE

Izvještaj sa seminara možete pogledati ovdje