Articles by sahcg

Snažna podrška Univerziteta Crne Gore

Studente Univerziteta Crne Gore koji su osvojili 15. mjesto na nezvaničnom Univerzitetskom prvenstvu svijeta u šahu sa učešćem od 150 timova, a u organizaciji fondacije Garija Kasparova, danas je primila delegacija UCG-a na čelu sa rektorom [ Više ... ]

11.02.2022

1 2 3 132