SUDIJE

Međunarodne sudije (IA):   FIDE sudije (FA):

-Vladimir Šakotić,
-Jasna Šakotić,
-Veselin Balšić,
-Luka Milunović,
-Milan Pješivac,
-Goran Vukadinović,
-Drago Popović,
-Branko Vulanović,
-Slobodan Babić.

-Čedomir Vujačić,
-Igor Vujačić,
-Mitar Vučinić

Nacionalne  sudije (NA): Regionalne sudije (RA): Klupske sudije (KA):

-Zoran Peruničić,
-Mladen Popović,
-Petar Radović,
-Zoran Radošević,
-Milo Popović,
-Zoran Mušikić,
-Slobodan Janković,
-Željko Miljanić,
-Igor Sarić,
-Željko Zvicer,
-Dušan Milić,
-Milovan Đuričić,
-Mihailo Milonjić,

-Lidija Blagojević,
-Boro Miljanić,
-Ismet Mustafić,
-Petar Đurić,
-Milivoje Garić,
-Biša Gani,
-Ranko Šabanović,
-Dejan Čanović,
-Vladimir Vujošević,
-Željko Miljanović,
-Budimir Bakoć,
-Grujica Grbavčević,
-Vesko Pejović,
-Đoko Muhadinović,
-Abdel Hamzagić,
-Enver Serhatlić

-Mirko Damjanović,
-Branka Milašinović,
-Brankica Bačić,
-Branko Balšić,
-Milanko Tvrdišić,
-Matija Zorić,
-Maja Čabarkapa,
-Angelina Vuković
-Zoran Debeljević,
-Hajran Kalač,
-Radovan Backović,
-Mladen Đorđević,
-Mirsad Đoković,
-Petar Milašević,
-Nuo Ljekočaj,
-Srdanović Ljuban,
-Nenad Šćekić,