Šahisti u posjeti Crnogorskom olimpijskom komitetu

Čelnici Crnogorskog olimpijskog komiteta, predsjednik Dušan Simonović i direktor Predrag Marsenić primili sudelegaciju Šahovskog saveza Crne Gore. Šahiste su predstavljali Predrag Šujo Marković, Veselin Vanja Drašković, članovi Upravnog odbora i Boro Miljanić, sekretar. 

Osnovna tema razgovora bila je poboljšanje statusa šaha u našem društvu. 

Šah se ne nalazi na spisku sportova koji su na programu olimpijskih igara već na spisku sportova koje je Međunarodni olimpijski komitet prepoznao i koje podržava. Ova suštinska razlika odredila je mjesto šaha i u našoj zemlji i prema pravilniku o kategorizaciji sportova šah se nalazi u prvoj kategoriji neolimpijskih sportova. To automatski znači manje novca iz budžeta i za Šahovski savez ali i za šahovske klubove. Šahisti smatraju da uzimajući u obzir tradiciju, društvenu korisnost i značaj, popularnost šah zaslužuje bolji položaj. Predsjednik Simonović je izuzetno pozitivno ocjenio rad Šahovskog saveza i obećao da će podržati napore šahiste da suštinski poprave strateški položaj šaha. Šahisti su ga upoznali sa svojim rezulatatima, planovima i napravili komparaciju sa položajem šaha u zemljama u okruženju. Nakon dužeg konstruktivnog razgovora iskristalisale su se smjernice odnosno predlozi o narednim koracima:

1. Kao osnovno strateško djelovanje je poboljšanje statusa šaha u tekstu novog  Zakona o sportu. U planu je izrada Izmjena i dopuna Zakona o sportu pa  je potrebno pokušati naći adekvatno rješenje za šah, odnosno dati šahu značaj koji po svojim kvalitetima (tradicija, korisnost, rezultati, međunrodna promocija,…) zaslužuje.

2. COK je ponudio logističku podršku u izradi projekata koji bi bili namjenjeni inostranim izvorima finansiranja (Evropski fondovi i slično). Ovdje je akcenat dat na Akciju šah u škole.

3. ŠSCG  će u sledećoj 2023. godini biti domaćin najboljim evropskim šahistima. U martu će se održati Prvenstvo Evrope za žene a u novembru Ekipno prvenstvo Evrope za muškarce i žene. Da bi seova takmičenja maksimalno iskoristila za promociju Crne Gore kao izuzetne sportske i turističke destinacije potrebno je formirati što bolji organizacioni tim. COK je ponudio da pomogne da organizacija protekne u najboljem redu i da na pravi način prezentujemo svoje kapacitete i potencijale.