PRVA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA ŠSCG

Prva sjednica Upravnog odbora Šahovskog saveza Crne Gore (ŠSCG) za 2021. godinu održana je 25. februara 2021 godine. Na njoj je donešeno više odluka a između ostalog:

Usvojeni su zaključci sa prethodne sjednice i verifikovane sve odluke Upravnog odbora i predsjednika, donešene elektronskim putem između dvije sjednice.
Usvojen je izvještaj o radu za 2020. godinu kao i finansijski izvještaj. Ocjenjeno je da su, u složenim uslovima izazvanim epidemijom korona virusa, ostvareni odlični rezultati. Sačuvan je sistem takmičenja, pomognuti brojni klubovi, organizovana brojna online takmičenja, urađeno mnogo u pripremi akcije Šah u škole. U veoma teškim uslovima očuvana je finansijska stabilnost saveza. Preporučeno je da se organizacijom Prve i Druge lige iz 2020. godine kompletira sistem takmičenja za prethodnu godinu.
Upravni odbor je razmatrao izvještaj revizora i zaključio da je dobar rad saveza u prošloj godini dobio potvrdu kroz pozitivno mišljenje revizora.
Usvojen je Finansijski plan za 2021. godinu sa okvirnim kalendarom takmičenja pošto je zbog epidemiološke situacije nemoguće odrediti tačne datume takmičenja. Dato je ovlašćenje kancelariji i stručnim licima saveza da u skladu sa epidemiološkim mjerama upravljaju kalendarom i organizacijom takmičenja. Takođe je prihvaćen predlog sportskog direktora Predraga Nikača o formiranju fonda za podršku reprezentativcima i mladim igračima u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Upravni odbor je pozitivno ocjenio sastanak svojih predstavnika (Milović, Drašković) sa direktorom Uprave za sport i mlade Vasilijem Laloševićem, na kome su na pravi način prezentovani rezultati i planovi saveza. Direktor Uprave je javno pohvalio rad saveza i obećao punu podršku u planiranim aktivnostima, posebno u radu sa mladima i prilikom organizacije zvaničnih međunarodnih takmičenja. U tom svijetlu potpisan je ugovor sa Upravom za sport i mlade za privremeno finansiranje do 31.marta 2021. godine.
Zaduženi su predsjednik i sekretar saveza da pripreme aplikaciju na konkursu Svjetske šahovske organizacije za pomoć nacionalnim federacijama u okviru programa Šah u škole.
Donijeta je odluka da ŠSCG uputi zahtjev Svjetskoj šahovskoj organizaciji (FIDE) i Mediteranskoj šahovskoj asocijaciji (obnovi zahtjev iz prethodne godine) za dobijanje organizacije Prvenstva Mediterana u šaha. Za pripremu zahtjeva odnosno za njegovu realizaciju u slučaju pozitivnog odgovora zadužuje se predsjednik saveza.
Uzimajući u obzir veoma tešku finansijsku situaciju i položaj klubova, Upravni odbor je dao „zeleno svjetlo“ da se predlog ŠK Mimoza o smanjenju broja igrača po ekipi na ekipnim takmičenjima na 6 ponudi na izjašnjavanje Skupštini ŠSCG. Skupština će donijeti konačnu odluku po ovom pitanju a može razmatrati i druge predloge ako stignu u roku predviđenom Poslovnikom o radu Skupštine.
Odluka Skupštine bi, zbog izuzetnih okolnosti, važila za 2021. takmičarsku sezonu.
Smatrajući pitanje sistema takmičenja veoma važnim, u cilju iznalaženja dugoročnog rješenja, ovlašteni su sportski direktor i sekretar saveza da formiraju komisiju kojoj bi bio zadatak da, nakon konsultacija sa klubovima i šahistima, predloži način reorganizacije sistema takmičenja za naredne sezone. Polazni kriterijimi bi trebali biti izdvajanje kvalitetnog šaha, finansijska održivost i davanje šanse mladima i ženama.
Upravni odbor je razmatrao pismo velemajstora u kojem se tražila pomoć saveza. Dogovoreno je da se napravi model kroz koji će se pomoći našim najboljim šahistima (igranje na VM i IM turnirima, učestvovanje u Akciji šah u škole, učešće na simultankama, propagandnim akcijama i slično). Zaduženi su sekretar saveza i sportski direktor da u skladu sa rejtingom i titulom naprave ponudu i plan aktivnosti.
Upravni odbor je dao punu podršku organizaciji Montenegro Chess Festivala i sličnih turnira obzirom da je usled zdrastvene situacije nemoguće organizovati takmičenja sa većim brojem učesnika. Ovo je način da se podrže naši mladi ali i velemajstori i najbolji šahisti iz fonda za podršku reprezentativcima i mladim igračima u muškoj i ženskoj konkurenciji.
U skladu sa odlukom o formiranju fonda podrške, verifikovane su odluke o učešća naših igrača na međunarodnim turnirima u Srbiji.
Data je puna podrška projektu Šah u škole i pohvaljen napor kancelarije za odlično pripremljenu početnu poziciju. Nakon uspješne posjete Herceg Novom, potrebno je nastaviti sa obilaženjem gradova i organizacijom promotivnih aktivnosti i školskih takmičanja kako bi se stvorili uslovi da se šah i institucionalno prenese u škole.
Produžena je saradnja sa knjigovodstvenom firmom FINESA NOVA.
Donešena je odluka da kontrolu odnosno reviziju poslovanja u 2021. godini uradi firma ADRIA LONDON.
Dogovoreno je da se finalizuju aktivnosti na objavljivanju trećeg izdanja Šahovskog vijenca. Zaduženi su predsjednik i sekretar saveza za konkretizaciju ovih aktivnosti.
Upravni odbor je razmatrao dva zahtjeva za prelazak na MNE listu. Dozvoljen je povratak Miloša Vlatkovića (predlog ŠK Mimoza) na MNE listu uz zaključak da ovo bude poslednji slučaj i da se prekine sa praksom šetanja sa liste na listu kao i dolaska na našu rejting listu igrača koji nemaju mjesto boravka u Crnoj Gori i ne namjeravaju da svoju šahovsku karijeru u cjelini vežu za Crnu Goru.
Što se tiče prelaska ruskog velemajstora i trenera, sa prebivalištem u Budvi, Artema Iljina (predlog ŠK Dama) Upravni odbor je zadužio predsjednika i sekretara Saveza da obave razgovor sa njim i vide da li je spreman da bude dio olimpijskog tima Crne Gore i ponudi povoljne uslove za rad sa našim najperspektivnijim šahistima.
Dogovoreno je da se, čim se za to steknu zdrastveni uslovi, ponudi selektoru reprezentacije velemajstoru Merabu Gagunashviliju da dođe u Crnu Goru i počne rad sa našim najperspektivnijim šahistima.