PRIJAVA ZA TAKMIČENJE II CRNOGORSKA LIGA U ŠAHU ZA 2015

 Pravo učešća u Drugoj ligi ima 12 klubova:

 1. Berane Berane
 2. Gambit Berane
 3. Komovi Andrijevica
 4. Vidovdan Andrijevica
 5. Ibar Rožaje
 6. Jezero Plav
 7. Brskovo Mojkovac
 8. Gorštak Kolašin
 9. OSŠ Pljevlja
 10. Zora Podgorica
 11. Danilovgrad Danilovgrad
 12. Trebjesa Nikšić

 

Druga liga će se prema Kalendaru takmičenja održati u tri vikenda:

11 – 13 septembar I vikend (1,2,3,4 kolo) Berane

9 – 11 oktobar II vikend ( 5,6,7,8 kolo) Berane

23 – 25 oktobar III vikend (9,10,11 kolo) Berane

Svi djelovi (vikendi) takmičenja biće održani u Beranama.

Svi klubovi su obavezni potvrditi (u pisanoj formi) učešće na takmičenju, najkasnije do 20.08.2015 do 12,00 časova. Prijave osnovnih sastava uključujući i stranca/e klubovi su obavezni dostaviti, na priloženom obrascu, najkasnije do 27. 08. 2015. do 11,00 časova kada će biti izvučeni brojevi. Sastavi se mogu prijaviti po titulama, rejtingu ili po slobodnom izboru. Osnovni sastav se ne može mijenjati

U slučaju da neka ekipa odustane od takmičenja, liga se neće popunjavati. Ekipe koje odustanu od takmičenja su obavezne da u pismenoj formi u navedenom roku (20.08.2015 do 12,00 časova) navedu razloge neučestvovanja.

Takmičenje se igra na šest tabli a ekipe broje 10 članova (6 igrača i 4 rezerve). Svaka ekipa može prijaviti u osnovnom sastavu dva stranca (mora platiti taksu za drugog stranca) ali u jednom meču može igrati samo jedan stranac. Svaka ekipa može u svom sastavu imati dva igrača sa dvojnom registracijom i oba mogu nastupati u jednom meču.

Podsjećamo da je obaveza svih klubova da dostave podatke za sve članove ekipa koji će nastupati (2 fotografije, ime prezime, datum rođenja, ime oca). Igrač bez takmičarske knjižice neće moći nastupati na takmičenju.

Klubovi su obavezni izmiriti obaveze-dugovanja prema savezu. Klub koji ne izmiri svoje finansijske obaveze neće biti uvršten u izvlačenje turnirskih brojeva za takmičenje.

Sve pojedinosti o takmičenju biće određene raspisom i pravilnikom takmičenja u skladu sa važećom regulativom ŠSCG.

Boro Miljanić, internacionalni majstor

Generalni sekretar

069/541-137