RASPIS – Pojedinačnog seniorskog prvenstva Crne Gore u šahu za žene za 2015. godinu

Pljevlja, 25 jul. – 2. avgust 2015. godine

Organizator:  Šahovski savez Crne Gore, Opština Pljevlja i pljevaljski šahovski klubovi

Mjesto igranja: Akademski centar   Pljevlja

Smještaj: Seniorskim reprezentativkama Crne Gore (širi spisak objavljen sa sajtu ŠSCG-22.04.2015.) biće obezbijeđen besplatan pansion (Hotel Gold) a ostalim učesnicama obezbijeđen  smještaj po  izuzetno  povoljnim uslovima (kontakt osoba:Zoran Radošević 069/495-352).

Pravo učešća: Pravo učešće imaju sve šahistkinje registrovane u Šahovskom savezu Crne Gore kao domaće igračice  – nalaze se na MNE rejting listi ili imaju crnogorsko državaljanstvo a ne nalaze se na stranoj rejting listi.

Rok za prijave: Svaka učesnica je u obavezi da prijavi svoje učešće do 12,00 časova 10. jula 2015. god. u pismenoj formi – ispunjavanjem aplikacionog obrasca,  lično u kancelariji ŠS CG, e–meilom ili putem faxa. Molimo sve igračice da se prijave u predviđenom roku. Pravovremena prijava je važna  radi određivanja sistema takmičenja a samim tim i načina njegove organizacije.

Sistem takmičenja: Sistem takmičenja i nagrade direktno će zavisiti od broja prijavljenih učesnica.

2 učesnice – meč od 4 partije, od 3 do 6 učesnica – dvokružni Berger, od 7 do 10 učesnica – jednokružni Berger, od 11 do 20 učesnica – Švajcarac 7 kola, 21 i više učesnica – Švajcarac 9 kola

 

Organizator zadržava pravo da promjeni sistem takmičenja.

 

Nagrade: Nagradni fond zavisi od broja prijavljenih učesnica. U slučaju da se prijavi 7 i više takmičarki nagradni fond će iznositi 700,00 eura a u slučaju da se prijavi manje šahistkinja nagradni fond iznosiće 550,00eura. Raspored nagrada biće određen Turnirskim pravilnikom prema broju prijavljenih igračica. Sve nagrade biće uplaćene nakon završetka takmičenja na žiro račun nagrađenih takmičarki uz plaćanje pripadajućeg poreza od strane organizatora.

 

Tehnička konfencija: 25.07.2015. u 10,00 časova u sali za igru

Svečano otvaranje: 25.07.2015. u 14,30 časova

Satnica: svakog dana kola počinju u 15,00 časova

Svečano zatvaranje: 02.08.2015, god. u 20,00 časova

Organizator zadržava pravo da promjeni navedenu satnicu

Tempo: Prvenstvo se igra po FIDE pravilima. Tempo igre: 90 minuta za 40 poteza, sa dodatkom 30 minuta do kraja partije i bonifikacijom od 30 sekundi za svaki odigrani potez počevši od prvog.

.

Dioba mjesta: U slučaju diobe mjesta nagrade se ne dijele

U slučaju diobe  prvog mjesta odlučuju bolji dodatni krtiterijumi

 

Napomena: Sve što nije predviđeno ovim raspisom biće regulisano Pravilnikom prvenstva.

Aplikacionu formu možete preuzeti sa ovog linka: Prijava-za-ucesce 2015 Z

Raspis možete preuzeti u pdf formatu »»»

Šahovski savez Crne Gore
e-mail:  office@sahcg.me
fax 020 662 164; tel 020 662 165