Konkurs uprave za sport za sufinansiranje sportskih subjekata za 2015.

 

 

Na osnovu člana 87 stav 6 Zakona o sportu (’’Sl.list CG’’ br. 36/11 ; ,,Sl.list CG“, br. 36/13 ), člana 3 stav 1 i 2 i  člana 4 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa ( ,,Sl.list CG“, br. 16/14), i odredaba Nacionalnog programa sporta u Crnoj Gori, a u skladu sa Budžetom Crne Gore za 2015. godinu, Uprava za mlade i sport raspisuje konkurs za dodjelu sredstava Sportskim subjektima u 2015. godini. Pravo učešća na Konkursu imaju sportski subjekti u skladu sa Zakonom o sportu.

 

Fajlovi:

– KONKURS ZA 2015 GODINU ( Download )

–  PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA SPORTSKIM SUBJEKTIMA ZA 2015 GODINU (Download)

– OPŠTI PODACI O SPORTSKIM SUBJEKTIMA (Download)

                                                                             v.d D I R E K T O R

 

Igor VUŠUROVIĆ