Fide rejtinG lista - 04. februAR 2015. god.

LISTA

IDcode Name T WT Oth. T. Fed Rtg Rpd Blz B-Year S F
 922412  Djukic, Nikola  GM     MNE 2529    2548    2589   1983 M  
 900885  Blagojevic, Dragisa  GM     MNE 2520    2522    2569   1966 M  
 900290  Kosic, Dragan  GM     MNE 2482    2470    2468   1970 M  
 900397  Drasko, Milan  GM     MNE 2436    2542    2532   1962 M  
 944335  Draskovic, Luka  IM     MNE 2432    2406    2352   1995 M  
 905330  Lekic, Dusan  IM     MNE 2422    2423        1969 M  
 900095  Ivanovic, Bozidar  GM     MNE 2421    2397        1949 M  
 903060  Gojkovic, Petar  IM     MNE 2416             1964 M i
 921815  Kalezic, Blazo  IM     MNE 2415    2429    2555   1978 M  
 900699  Pajkovic, Vladimir  FM     MNE 2415         2528   1961 M  
 901776  Nikcevic, Nebojsa  GM     MNE 2414    2322    2356   1965 M  
 935069  Mijovic, Stefan  IM     MNE 2412    2383    2272   1988 M  
 921033  Milanovic, Slavisa  IM     MNE 2409    2401        1977 M  
 931314  Krivokapic, Marko  IM     MNE 2408    2413    2420   1985 M  
 900877  Vukovic, Zdravko  IM     MNE 2406             1960 M i
 907642  Dujkovic, Sinisa  FM     MNE 2390             1971 M i
 925853  Nikolic, Nebojsa       MNE 2380             1968 M i
 901229  Perovic, Dragan  FM     MNE 2378             1951 M i
 901385  Miljanic, Boro  IM     MNE 2374    2382    2396   1965 M  
 14600129  Podlesnik, Bogdan  IM     MNE 2372    2382    2301   1961 M  
 901580  Vujosevic, Vladimir  IM     MNE 2369    2395    2288   1958 M i
 901040  Raicevic, Momcilo  FM     MNE 2368    2359    2316   1947 M  
 934038  Vlatkovic, Milos       MNE 2361    2321    2362   1978 M  
 922501  Mihajlovic, Veselin  FM     MNE 2355             1969 M i
 910058  Potpara, Nikola       MNE 2353    2285        1993 M  
 902284  Kontic, Djordjije  IM     MNE 2330    2362    2266   1969 M  
 904457  Bozovic, Nikola  FM     MNE 2315    2273    2293   1959 M  
 930903  Milovic, Jovan       MNE 2314    2332    2378   1985 M  
 909319  Saric, Igor  FM     MNE 2306    2348    2408   1973 M  
 907766  Mrsevic, Miroslav       MNE 2306    2326    2261   1962 M  
 931306  Draganic, Veljko       MNE 2306    2353    2405   1983 M  
 920290  Djordjevic, Mladen  FM     MNE 2305             1968 M i
 907928  Benderac, Srdjan  FM     MNE 2302    2280    2345   1973 M  
 1300270  Vulevic, Vjekoslav  FM     MNE 2294         2277   1949 M  
 913847  Cetkovic, Momcilo  FM     MNE 2280             1934 M i
 903558  Dabetic, Radojica  FM     MNE 2279    2232    2209   1954 M i
 901415  Zivkovic, Ljubo  IM     MNE 2273             1938 M i
 919659  Aleksic, Nenad C  FM     MNE 2272             1969 M  
 908975  Nikac, Predrag  IM     MNE 2272    2271    2281   1968 M  
 916625  Petijevic, Vaso  FM     MNE 2271    2305    2243   1971 M  
 927260  Dragovic, Aleksandar  FM     MNE 2267             1967 M i
 930911  Dragasevic, Srdja  FM     MNE 2267    2230    2234   1949 M  
 926078  Darmanovic, Srdjan       MNE 2266    2226        1961 M  
 924202  Bauk, Slavko       MNE 2263             1963 M i
 920304  Djukanovic, Sreten  FM    FI MNE 2260    2245    2323   1968 M  
 944963  Pecurica, Milos       MNE 2256    2132    2214   1994 M  
 920037  Miovcic, Rade       MNE 2251    2254        1953 M  
 913880  Batricevic, Sasa       MNE 2250    2255    2197   1972 M  
 16501799  Tomic, Aleksandar       MNE 2248    2161    2162   1996 M  
 917826  Sambolec, Zarko       MNE 2246             1953 M i
 16500270  Blagojevic, Tijana  WIM  WIM   MNE 2245    2138    2123   1997 F  
 908983  Nikcevic, Zelidrag       MNE 2243             1956 M i
 906220  Grbovic, Veselin  FM     MNE 2237    2215    2191   1953 M i
 900052  Lekic, Lazar       MNE 2235    2034    2067   1997 M  
 941328  Tomic, Goran  FM     MNE 2234    2240    2219   1959 M  
 903698  Geler, Aleksandar  FM     MNE 2229    2198    2060   1959 M  
 936464  Bulatovic, Dragan       MNE 2225         2182   1978 M  
 14401835  Maric, Bozo       MNE 2224    2396    2377   1978 M  
 919632  Vujacic, Drazen       MNE 2220             1964 M i
 930318  Stankovic, Zarko       MNE 2218             1970 M i
 921017  Pejovic, Branko  FM     MNE 2216    2183    2174   1954 M  
 934550  Savic, Miomir  FM     MNE 2210             1967 M  
 908924  Lutovac, Maksim       MNE 2209    2160        1936 M  
 907375  Mijuskovic, Nikola       MNE 2208             1935 M i
 910090  Radosevic, Zoran      FI MNE 2207             1961 M i
 921696  Vulinovic, Radivoje       MNE 2206             1968 M  
 918806  Kosoric, Arsenije       MNE 2204             1961 M i
 921513  Akovic, Lazar       MNE 2200         2190   1970 M i
 925268  Rabrenovic, Milinko  FM     MNE 2199    2203    2197   1966 M  
 905810  Savovic, Dragan       MNE 2198             1954 M  
 933988  Milovic, Aleksandra  WIM  WIM   MNE 2191    2161    2071   1986 F  
 920991  Pejovic, Jovan       MNE 2190    2160    2195   1956 M  
 914843  Bujisic, Vlastimir  FM     MNE 2190    2269    2155   1962 M  
 941808  Vukcevic, Nemanja       MNE 2188    2191    2213   1991 M  
 924962  Perovic, Vladimir       MNE 2183             1976 M  
 913650  Popadic, Dragan  FM     MNE 2182    2230    2246   1961 M  
 917680  Sekularac, Predrag       MNE 2182             1970 M i
 939056  Radoman, Milan       MNE 2180    2109    2253   1969 M i
 910473  Zecevic, Dragoljub J       MNE 2177             1938 M i
 923290  Ceranic, Miodrag       MNE 2177    2202    2232   1967 M i
 909394  Vujovic, Predrag       MNE 2171             1953 M i
 912727  Cvorovic, Marto       MNE 2171    2148    2147   1942 M  
 932620  Vujacic, Igor      IA MNE 2168    2181    2168   1981 M  
 16500083  Popovic, Zoran       MNE 2167         2103   1960 M  
 939935  Musovic, Armin       MNE 2163    2184    2233   1989 M  
 940020  Scekic, Veljko       MNE 2162    2188    2362   1989 M  
 16500350  Kisic, Bozidar       MNE 2161    2152    2187   1996 M  
 943819  Karisik, Nenad       MNE 2160    2208    2259   1989 M  
 919640  Perosevic, Aleksandar       MNE 2160    2147    2153   1965 M  
 928062  Anicic, Vuko       MNE 2159    2082    2098   1953 M  
 920908  Prelevic, Mirko       MNE 2159             1979 M i
 907588  Cetkovic, Miodrag  IM     MNE 2159         2074   1946 M  
 920800  Batricevic, Jovo  FM     MNE 2156    2180    2220   1966 M  
 931411  Stojanovic, Marija R  WIM  WIM  IA,FI MNE 2150             1983 F  
 918458  Bukvic, Mihailo  FM     MNE 2146             1953 M  
 932043  Rovcanin, Zeljko       MNE 2146    2162    2142   1962 M  
 918814  Martinovic, Milutin       MNE 2142             1952 M i
 16500040  Medjedovic, Marko       MNE 2142    2036    2126   1979 M i
 933368  Saranovic, Mitar       MNE 2142    2202    2189   1983 M  
 903728  Ivanovic, Vojislav       MNE 2140    2085    2129   1954 M  
 16500113  Vukovic, Momcilo       MNE 2136             1935 M i
 933465  Bahtijari, Baskim       MNE 2134             1956 M i
 918725  Nikolic, Zoran       MNE 2132             1968 M  
 936553  Zagora, Cazim       MNE 2130             1955 M i
 940011  Scekic, Nenad       MNE 2130    2125    2144   1969 M  
 936499  Kraljevic, Ivan       MNE 2128    2155        1978 M  
 912956  Ratkovic, Milorad       MNE 2126    2155    2199   1966 M  
 723886  Adzic, Slobodan  FM     MNE 2126             1957 M  
 935360  Vih, Antun      DI MNE 2122    2178    2122   1949 M  
 934801  Ljesar, Dragan       MNE 2119             1953 M i
 921670  Stanicic, Josip       MNE 2119    2044    2001   1948 M i
 940925  Balic, Adnan       MNE 2113    2148    2065   1985 M  
 936537  Ralevic, Zoran       MNE 2113    2089    2024   1952 M  
 906069  Popovic, Mladen  FM    FA MNE 2113    2116    2192   1956 M  
 932078  Scepanovic, Dalibor       MNE 2112    2074    2053   1982 M i
 933910  Todorovic, Ranko       MNE 2111             1953 M i
 903930  Djokovic, Mirsad       MNE 2111    2081    2062   1970 M  
 936456  Bubanja, Diko       MNE 2109    2097        1957 M  
 928330  Mustafic, Ismet       MNE 2106    2094    2096   1960 M i
 919276  Scepanovic, Predrag       MNE 2105             1959 M i
 930920  Jakic, Vidan       MNE 2102    2097    2034   1956 M  
 918636  Bajkovic, Nikola       MNE 2101             1948 M  
 927511  Luksic, Vladimir       MNE 2101    2055        1939 M i
 921505  Lontos, Savo       MNE 2101             1954 M i
 16500440  Rasovic, Uros       MNE 2100    2013    2102   1991 M  
 910791  Krpovic, Natasa  WFM  WFM   MNE 2098             1971 F i
 924504  Prijovic, Miodrag      FI MNE 2098    2003    2102   1960 M  
 917796  Borozan, Nikola       MNE 2096         2137   1975 M  
 910732  Vukovic, Angelina       MNE 2095             1964 F i
 925390  Laban, Zoran       MNE 2093             1965 M  
 933538  Minic, Milan  FM     MNE 2091         2105   1953 M  
 918628  Cerovic, Zoran       MNE 2091         2116   1967 M  
 16500369  Mitrovic, Stevan       MNE 2088    2097    2068   1958 M  
 927520  Rakocevic, Zeljko       MNE 2086             1954 M i
 918784  Mitrovic, Miroslav       MNE 2086    2063        1958 M i
 918792  Matovic, Radomir       MNE 2084    2041        1956 M i
 933899  Kosoric, Luka       MNE 2084    2127    2107   1959 M i
 920126  Vico, Milan       MNE 2083    2051    2003   1953 M i
 918776  Abramovic, Dragoljub       MNE 2080    2136        1958 M  
 909750  Durutovic, Dragutin       MNE 2078    2084    2146   1946 M  
 906794  Radonjic, Goran       MNE 2076             1971 M i
 926655  Cetkovic, Sergio       MNE 2074             1959 M i
 920355  Petrovic, Slavko       MNE 2073    2025    2110   1955 M  
 16501446  Mugosa, Srdjan       MNE 2072         2041   1964 M  
 927457  Popadic, Rade       MNE 2072    1988        1950 M i
 943959  Krstonijevic, Stjepan       MNE 2069    2133    2102   1992 M  
 933902  Kaludjerovic, Veselin       MNE 2068             1960 M i
 936790  Ratkovic, Milenko       MNE 2066             1931 M i
 910317  Skenderovic, Ismet       MNE 2066             1959 M  
 942049  Pobor, Nebojsa       MNE 2065    2083    2094   1970 M i
 943274  Zecevic, Ivan       MNE 2058             1993 M i
 921424  Andjic, Milonja       MNE 2053    2007    2075   1959 M  
 900702  Jovancevic, Jovan       MNE 2051    2064    2130   1995 M i
 921653  Marovic, Mato       MNE 2050    1990    1846   1936 M i
 936707  Alibasic, Mirto       MNE 2050             1967 M i
 942910  Sekulovic, Zeljko       MNE 2047             1971 M i
 933872  Djonovic, Milorad       MNE 2047             1961 M  
 16500865  Knezevic, Miodrag       MNE 2045    2110        1975 M  
 16500148  Petovic, Luka       MNE 2044    2013    1968   1956 M i
 916765  Sakotic, Jasna  WFM  WFM  IA,FI MNE 2042             1967 F i
 16501713  Perkovic, Radovan       MNE 2040             1988 M  
 900311  Femic, Ivan       MNE 2039             1990 M i
 910481  Vujovic, Veselin       MNE 2039             1972 M i
 936472  Konjevic, Djordjije       MNE 2034             1949 M i
 16501683  Korac, Dusan       MNE 2031         2014   1969 M  
 939080  Zekovic, Milan       MNE 2031             1947 M  
 16500466  Babovic, Boris       MNE 2026             1973 M i
 16500326  Boskovic, Momcilo       MNE 2025    2037        1939 M i
 940844  Smakic, Sulejman       MNE 2025    2085    2089   1947 M  
 909971  Loncar, Milenko       MNE 2025    2024    2059   1968 M  
 938980  Zarubica, Milos       MNE 2021    1970        1942 M i
 932825  Kandic, Milojko       MNE 2021    2020    2035   1978 M  
 921459  Djekovic, Zoran       MNE 2020             1953 M i
 932060  Kadic, Branislav       MNE 2018    2065    2086   1966 M  
 939765  Prijovic, Bojan       MNE 2016    1991    2047   1987 M  
 927180  Mihaljevic, Mitar       MNE 2013             1956 M i
 16500024  Aleksic, Nenad       MNE 2012             1968 M i
 16500172  Stojanovic, Nebojsa       MNE 2006             1958 M i
 936715  Bisa, Gani       MNE 2005             1956 M i
 944327  Draskovic, Davor       MNE 2004    2013    2057   1994 M  
 16500407  Tripunovic, Miomir       MNE 2002    1963    1950   1980 M  
 16501128  Vujosevic, Sasa       MNE 2000    2031    1999   1967 M  
 16501926  Putnik, Perica       MNE 1992    1986    2057   1968 M  
 909556  Agovic, Sadudin       MNE 1991             1960 M i
 916773  Blagojevic, Lidija  WFM  WFM   MNE 1991    2005    1980   1965 F i
 16502108  Bajkovic, Savo       MNE 1991             1956 M  
 909815  Ivanovic, Milan       MNE 1983             1962 M  
 924482  Vujosevic, Snezana       MNE 1981             1964 F i
 936782  Pikula, Rodoljub       MNE 1980             1966 M i
 942286  Vukovic, Krsto       MNE 1979    1991    1912   1967 M  
 16500938  Radovic, Milan       MNE 1979    1999        1973 M i
 942340  Vesovic, Nebojsa       MNE 1979         1954   1963 M  
 928348  Sobic, Dragan       MNE 1976    1949    1925   1961 M  
 16500377  Pljakic, Salem       MNE 1974             1952 M  
 903914  Avedisovic, Sergej       MNE 1971    1989    1947   1976 M  
 16501934  Scepanovic, Dragan       MNE 1967    1959        1976 M i
 941824  Arabelovic, Osman       MNE 1966             1955 M i
 919365  Mrvaljevic, Veselin       MNE 1965    1945        1955 M i
 932833  Vujovic, Radosav       MNE 1965    1978        1953 M i
 16500822  Knezevic, Radomir       MNE 1964    1851        1953 M  
 903710  Grbovic, Zoran       MNE 1962             1951 M i
 943207  Pejovic, Milivoje       MNE 1960    1977    1960   1950 M  
 16500857  Ivanovic, Ilija       MNE 1956    1980        1966 M  
 935379  Semiz, Svetlana       MNE 1956             1977 F i
 909777  Husovic, Nusret       MNE 1955             1952 M  
 939072  Tomic, Dragomir       MNE 1954    1994    1856   1956 M  
 936332  Petrusic, Goran       MNE 1951    1918    1961   1973 M  
 939811  Adrovic, Admir       MNE 1949    1967    1968   1989 M  
 903663  Bubanja, Masan       MNE 1948    1989    1948   1957 M i
 16500202  Cerovic, Vukoman       MNE 1948    1971    1970   1949 M  
 936766  Mitric, Nebojsa       MNE 1948    1855    1856   1972 M  
 942022  Milosevic, Dejan       MNE 1943    1914    1992   1976 M  
 16501454  Pajovic, Ljubisa       MNE 1940             1952 M i
 16501101  Lukic, Lazar       MNE 1938    1897    1933   1999 M  
 941379  Vlaovic, Slobodan       MNE 1932             1975 M i
 900320  Mehovic, Jasmin       MNE 1929    1930    1956   1990 M  
 16500490  Ilic, Dragan       MNE 1926             1949 M  
 16500105  Vujosevic, Milos       MNE 1926             1966 M i
 16501330  Bulat, Rade       MNE 1925    1895        1970 M  
 16500121  Djuric, Petar       MNE 1923             1985 M i
 936740  Grba, Radojica       MNE 1915             1954 M i
 939978  Perovic, Rade       MNE 1913             1960 M i
 941743  Grdinic, Petar       MNE 1912             1994 M i
 16500032  Markovic, Momir       MNE 1908    1911    1917   1970 M i
 16501314  Asanin, Radomir       MNE 1907    2012    1990   1979 M  
 939781  Vujacic, Branka       MNE 1905             1988 F i
 16501020  Radonjic, Milan       MNE 1904    1920    1942   1994 M  
 909602  Blagojevic, Savo       MNE 1901             1949 M  
 16500237  Markovic, Danko       MNE 1899             1963 M  
 903817  Marsenic, Dusko       MNE 1887             1957 M i
 909831  Jeknic, Velimir       MNE 1884    2036    2093   1966 M  
 910449  Vujadinovic, Zeljko       MNE 1883    1940    1933   1964 M  
 909645  Cadjenovic, Dragan       MNE 1883             1966 M  
 909734  Durakovic, Ferid       MNE 1874    1850        1962 M  
 16500016  Kostic, Vladimir       MNE 1872             1996 M i
 16500091  Stamatovic, Vladimir       MNE 1870    1875    1880   1944 M  
 16501322  Rakcevic, Slavko       MNE 1868    1858        1948 M i
 16501462  Rakocevic, Miladin       MNE 1866             1959 M  
 16500288  Gojacanin, Micun       MNE 1863    1891        1956 M i
 16500750  Miskovic, Radoje       MNE 1861             1947 M  
 16501080  Ruzic, Zeljko       MNE 1860             1971 M i
 16501500  Vujovic, Predrag D       MNE 1857    1847    1843   1972 M i
 16501519  Vukcevic, Branimir       MNE 1855    1816        1952 M i
 909874  Jovovic, Dusan       MNE 1855    1901        1943 M  
 909963  Ljujic, Budimir       MNE 1854             1957 M i
 939641  Cabarkapa, Maja       MNE 1852             1988 F i
 16500776  Radojevic, Sasa       MNE 1851             1984 M i
 936731  Dedic, Slavko       MNE 1850    1840    1972   1979 M  
 16502868  Cirovic, Miroljub       MNE 1850    1841    1788   2000 M  
 16501896  Cindrak, Hilmo       MNE 1846    1877        1944 M i
 900575  Misovic, Sanja       MNE 1840    1817        1991 F  
 903760  Jukic, Jovica       MNE 1836    1924        1956 M  
 16502230  Pejcic, Dejan       MNE 1835    1848    2012   1976 M i
 910040  Popadic, Rajko       MNE 1833             1947 M  
 16500903  Nikolic, Dragomir       MNE 1832    1807    2023   1952 M  
 942332  Anastasijevic, Marko       MNE 1831             1991 M i
 16502264  Radulovic, Andrija       MNE 1829    1973    1946   1970 M  
 909670  Damjanovic, Radovan       MNE 1825             1964 M  
 900591  Neric, Jelena       MNE 1817         1780   1989 F i
 16500636  Zivkovic, Slaven       MNE 1812    1831    1782   1991 M  
 16502485  Tomic, Danilo       MNE 1812    1703    1813   1995 M  
 16500474  Jankovic, Slobodan       MNE 1811    1846        1952 M i
 16500334  Djukanovic, Mitar       MNE 1810    1817    1893   1994 M i
 16502191  Lazarevic, Zoran       MNE 1809    1863    1925   1986 M  
 16500520  Purisic, Kemal       MNE 1805             1959 M  
 16500245  Bacic, Kristina       MNE 1801    1812    1855   1995 F  
 945218  Srdanovic, Ljuban       MNE 1799    1916        1967 M  
 940976  Boskovic, Momir       MNE 1791    1813        1952 M  
 939650  Delevic, Nina       MNE 1787             1987 F  
 16501608  Kalac, Hajran       MNE 1785    1781        1957 M  
 16500075  Plamenac, Aleksandar       MNE 1779             1993 M i
 944556  Kajevic, Admir       MNE 1777             1989 M i
 16501055  Milosevic, Dragomir       MNE 1763    1757        1952 M  
 16501497  Raicevic, Veljko       MNE 1762    1754        1949 M i
 903647  Tomovic, Zora       MNE 1761             1990 F i
 16500679  Tosic, Danilo       MNE 1759    1869    1859   1998 M  
 16500547  Tomovic, Savica       MNE 1754             1990 F i
 944653  Krstonijevic, Bozidar       MNE 1754    1816        1996 M i
 909920  Krstonijevic, Vasilije       MNE 1749    1728        1993 M  
 16500580  Kontic, Veselin       MNE 1748    1736        1996 M i
 16500253  Bubanja, Milica       MNE 1744    1708        1992 F i
 16500229  Batricevic, Bozo       MNE 1741             1940 M i
 16500881  Marinovic, Slobodan       MNE 1737    1728        1961 M i
 16501004  Pekovic, Dejan       MNE 1734             1994 M i
 900303  Mitric, Milos       MNE 1733             1992 M i
 16502000  Vujovic, Krsto       MNE 1724    1654        1996 M  
 16501349  Deljanin, Ahmet       MNE 1722    1957        1961 M  
 16501586  Milosevic, Radmila       MNE 1722             1965 F i
 16501306  Bojovic, Zarko       MNE 1719             1973 M  
 16501578  Mandic, Stefan       MNE 1717    1844    1745   2000 M i
 16501870  Vuckovic, Marko       MNE 1715    1674    1591   2003 M  
 16500989  Gudelj, Miljan       MNE 1713             1993 M i
 16500768  Perovic, Dragan V       MNE 1711             1950 M  
 16500814  Stojanovic, Slobodan       MNE 1702    1710    1675   1958 M  
 16501748  Rakocevic, Ivica       MNE 1695             1977 M i
 903531  Djacic, Nina       MNE 1683             1991 F i
 16501012  Popadic, Petar       MNE 1681             1993 M i
 910007  Markovic, Slobodan       MNE 1668    1720        1946 M  
 900281  Lalic, Luka       MNE 1668             1992 M i
 16502205  Maras, Aleksandar       MNE 1667    1641        1951 M  
 16501071  Vukotic, Luka       MNE 1658    1513        1953 M  
 16500695  Andrijasevic, Mitar       MNE 1655             1993 M i
 16502310  Sukovic, Andrej       MNE 1649    1921    1947   1999 M  
 910325  Stojanovic, Blazo       MNE 1646             1934 M i
 16501268  Anicic, Aleksa       MNE 1641             1995 M i
 16501063  Vukcevic, Milenko       MNE 1608    1643        1945 M i
 16500598  Luburic, Stefan       MNE 1591             1993 M i
 16501632  Alivodic, Dario       MNE 1585    1709    1588   2002 M  
 16501985  Radosevic, Pavle       MNE 1578             1997 M  
 16500261  Lekic, Dragan       MNE 1532             1957 M i
 900435  Radosevic, Nevena       MNE 1517    1460        1996 F  
 16501560  Vukanic, Emilija       MNE 1376    1356        2000 F  
 16501098  Ajanovic, Berina       MNE 1336    1318        1999 F  
 16502850  Pobor, Danilo       MNE 1322    1777        2001 M