ŠK”DANILOVGRAD” DANILOVGRAD

r.b Ime i Prezime FIDE ID Rejting tit/kat Federacija Napomena
1.  Branislav Kadić MK MNE
2.  Radosav Vujović MK MNE
3.  Dragan Šćepanović I MNE
4.  Goran Petrušić MK MNE
5.  Andrija Radulović MK MNE
6.  Slavko Rakčević MK MNE
7. Slavko Radulović MK MNE
8.  Žarko Stanković MK MNE
9.  Slobodan Marinović I MNE
10.  Predrag Vujović I MNE
11.  Branimir Đurović II MNE
12.  Miodrag Ćupić II MNE
13.  Dušan Jovović MK MNE
14. Toko Filipović MNE